Lokale Aanpak Isolatie voor verschillende gemeenten

Verschillende gemeenten wensen een pragmatische aanpak om de doelen uit het Nationaal Isolatie Programma te behalen. Om dit te realiseren hebben wij de Lokale Aanpak Isolatie (LAI) ontwikkeld waarbij wordt samengewerkt met lokale partners, inwoners keuzevrijheid krijgen in uitvoerders, mogelijkheid voor Doe-het-zelf (DHZ)-maatregelen en dat bewoners bewust worden van de impact die klein beginnen maakt.

Wat kan je met deze aanpak verwachten?

Groene Groei ontzorgd gemeenten volledig met deze aanpak door:

  • De klantreis voor de inwoners te organiseren van eerste interesse tot uitvoering, subsidies en financiering.
  • Kritisch te kijken naar welke maatregelen passen en welke maatregel het beste is voor de inwoner.
  • Voorkeurs bedrijven en uitvoerders per gemeente te contacteren.
  • De administratie en facturatie te verzorgen.

En dit alles wordt gedaan door een externe projectleider in een projectteam, zodat de processen worden gewaarborgd. Groene Groei biedt hier een partnerschap in, die ook ondersteund kunnen worden met het vouchersysteem ‘Woon Duurzaam Bon’.

Inzet projectleiders

Groene Groei zet eigen projectleiders en energieadviseurs in. Daarnaast werkt Groene Groei graag samen met lokale samenwerkingspartners zoals energie-initiatieven, maatschappelijke organisaties en uitvoerders.

De implementatie van de Lokale Aanpak Isolatie

De implementatie wordt dus volledig ontzorgd. Dit wordt gedaan middels het samenstellen van het team. Er wordt voor het team een kick-off georganiseerd waarbij alle belangrijke informatie wordt gedeeld, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden.

Vervolgens wordt de database ingericht, met als resultaat om de doelgroep te bepalen. Daarna contacteren we de aanbieders en uitvoerders, wordt de front- en back office ingericht en worden er trainingen georganiseerd voor vrijwillige energiecoaches.

Uitvoeringsfase Lokale Aanpak Isolatie

Per gemeente verschilt de duur van de uitvoeringsfase, hier houden wij altijd rekening mee. Gedurende de uitvoeringsfase wordt er een communicatie campagne opgericht rondom de klantreis.

Uit de campagne komen aanmeldingen, de bewoners worden vanaf dat punt begeleid en geadviseerd. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van de Woon Duurzaam Bon. Afhankelijk van het budget en de behoeften bepaalt Groene Groei met de gemeente welke acties kunnen worden ingezet.

Projectmanagement, monitoring en sturing

Via het dashboard van Groene Groei en periodiek overleg geven met de gemeenten sturing aan de resultaten. Op basis hiervan wordt het project bijgestuurd, gericht op de LAI doelstellingen per gemeente.

Ook aan de slag?

Wil je ondersteuning en ontzorging krijgen bij de Lokale Aanpak Isolatie. Neem contact op. Wij helpen graag mee.