Lokale Aanpak Isolatie

Met een onafhankelijke aanpak worden gemeenten geholpen en ondersteund om woningen te verduurzamen.

Lokale Aanpak Isolatie

De overheid heeft de doelstelling om in 2050 Nederland aardgasvrij te hebben. Dit is een goed initiatief waar wij graag ons steentje aan bij dragen! Gemeenten hebben een belangrijke rol om te zorgen voor isolatie en het aardgasvrij maken van bestaande woningen. 

Per wijk worden er andere plannen gemaakt en hier kunnen wij bij helpen!

Onze Lokale Aanpak Isolatie

Met het Lokale Aanpak Isolatie (LAI) systeem helpen wij gemeenten op adres niveau om sturing te geven aan de doelen van de energietransitie. 

Zo kunnen bewonersdoelgroepen gericht benaderd worden met een aanbod. Denk bijvoorbeeld aan een NIP subsidie op dakisolatie. 

Het is een onafhankelijke aanpak, zodat gemeenten met interne- en externe partijen kunnen samenwerken. 

Hoe werkt onze aanpak?

Wij leveren het LAI systeem in combinatie met projectmanagers die weten hoe je een Lokale Aanpak Isolatie vormgeeft. Door die combinatie helpen we de gemeente om regisseur te worden van de energietransitie. 

Naast het leveren van het systeem, zorgen wij er voor dat het ook wordt uitgevoerd. Dit wordt gedaan met de inzet van projectmanagers en uitvoerders.

Wij werken altijd samen met lokale aanbieders en lokale energiecoaches.

Wat kunnen we nog meer voor je regelen?

Een Lokale Aanpak Isolatie zet je niet zomaar neer. Er komt veel meer bij kijken zoals:

  • Inrichting bewonersreis
  • Verzorgen van de communicatie;
  • ISDE subsidies;
  • NIP subsidie;
  • Financiering.

De Groene Regisseur

Wij helpen gemeenten om de groene regisseur te worden door het leveren van software dat het LAI een stuk makkelijker maakt en met de inzet van ervaren projectmanagers. 

Wil je meer weten?

Bekijk ook