Isolatie inkoopactie gemeente Loon op Zand

Gemeente Loon op Zand wil woningeigenaren aanzetten tot energiebesparing in huis. Het gaat hierbij om de wijk Pannenhoef, met ruim 300 woningeigenaren. In deze wijk wordt gewerkt aan de verduurzaming van de woningen.

Dit project wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd in samenwerking met Antea Group.

Het proces voorafgaand

Voorafgaand hebben er voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden en is er een buurtteam samengesteld. Daarna heeft Groene Groei bij meer dan 40 bewoners energieadviezen geleverd. De resultaten van deze adviezen zijn geanalyseerd en teruggekoppeld aan de bewoners. Vanuit de gesprekken met de bewoners, is de behoefte voor in inkoopactie ontstaan. Groene Groei organiseert deze inkoopactie in samenwerking met projectpartners.

Er hebben diverse voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden en er is een buurtteam
samengesteld. Bij meer dan 40 bewoners heeft Groene Groei een energieadvies
geleverd. De resultaten zijn geanalyseerd en teruggekoppeld aan de bewoners. Vanuit
hier is de behoefte ontstaan voor de organisatie van een compacte inkoopactie, te
organiseren door Groene Groei, in samenwerking met de projectpartners.

Maatregelen inkoopactie

De volgende maatregelen worden aangeboden aan de inwoners:

  • Spouwmuurisolatie
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Glas en/of kozijnvervanging

Verdere inzet inkoopactie Groene Groei

Om een inkoopactie te laten slagen zoeken wij geschikte uitvoerders in de markt om een aanbod voor te bereiden via fysieke huisopnames, offertes uit te brengen en de maatregelen uit te voeren. Aansluitend organiseert Groene Groei een compacte aanbesteding, gericht op het snel kunnen aanbieden van bovenstaande maatregelen. Waarbij kwaliteit, een duurzaam resultaat en rekening houdend met beschermde soorten.

Pilot wijk

Voor de gemeente Loon op Zand is Pannenhoef een pilotwijk. De gemeente heeft de intentie om de collectieve inkoopactie in het najaar te verbreden naar de hele gemeente.

Subsidie voor inwoners

Er wordt door de gemeente Loon op Zand subsidie beschikbaar gesteld op basis van de rijksregeling Nationaal Isolatie Programma (NIP).

Inkoopactie starten?

Wil je een inkoopactie voor jouw gemeente starten? Neem contact op. Wij helpen graag mee.