Gespikkeld bezit

In samenwerking met Woonstichting Joost hebben wij en gespikkeld bezit traject in Rosmalen (De Hondsberg) afgerond. Gedurende het traject zijn er op basis van 44 adressen, 11 adviestrajecten afgerond.  Het doel van gespikkeld bezit trajecten is om kopers deel te laten nemen in de renovatie, zodat zij energie kunnen besparen. Aan de koper de keuze om een gehele renovatie aan te gaan of stap voor stap deel te nemen aan de renovatie en verduurzaming.  Aanbod Groene Groei  Gedurende het traject verzorgen wij de voorbereiding van alle adviezen en begeleiding van de kopers. Ook zorgen wij voor de uitwisseling van maatregeldetails met de aannemer. Bij de begeleiding van de kopers verstaan wij informeren en adviseren over renovatie-maatregelen, ondersteuning bij subsidie aanvraag (ISDE) en mogelijkheden voor financiering.  

Dit alles wordt gedaan via het Woon Duurzaam Plan. Hierin wordt per bewoner een dossier gemaakt.  

Project stappen  Voor een goede aanpak in de ontzorging halen we op vaste momenten commitment op bij de kopers om naar de volgende fase door te gaan. Daarin doorlopen we de volgende stappen:  
  • Voorbereiding project; Kick-off met de projectgroep;  Kopers activatie stap 1;  Eerste voorbereidend overleg met aannemer;  Pro forma Woon Duurzaam Plan inrichten en testen;  Kopers activatie stap 2;  Bewoners activatie stap 3; Adviezen van alle deelnemers voorbereiden; Kopers activatie stap 4;  Evaluatie en nazorg. 
  • Ook adviesbegeleiding voor gespikkeld bezit?  Wij ontzorgen hier graag bij! Neem contact met ons op, dan gaan we dieper in op de project stappen om samen een succesvol traject neer te zetten.