Workshop circulair ondernemen Kraaiven

Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg

Inmiddels hebben reeds 54 bedrijven zich aangemeld voor de Green Deal. Een mooi begin en uiteraard is het streven dat nog veel meer bedrijven zich bij de Green Deal aansluiten. Aanmelden kan nog steeds, ook als u al de eerste stappen heeft gezet op het gebied van verduurzaming.


De komende periode wordt er, naast het helpen van individuele ondernemers bij verduurzaming, ook gekeken of er collectieve maatregelen op het gebied van de energietransitie kunnen worden opgezet


Daarnaast heeft ook circulair ondernemen de aandacht en vindt er op 7 november a.s. een workshop plaats waarbij grond- en reststromen in kaart worden gebracht, genaamd SYMBIOSES4GROWTH. Heeft uw bedrijf reststromen, denk aan warmte of reststoffen die u over heeft uit een (productie)proces, of denkt u deze te kunnen gebruiken, meld u aan voor de workshop!