Stroom opgewekt met zonnepanelen, blijft aftrekbaar.

Bedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieel

De salderingsregeling, die dit jaar zou vervallen, blijft bestaan tot 2023. De salderingsregeling is een regeling die het mogelijk maakt om de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak en teruggegeven wordt aan het stroomnet, af te trekken van je eigen energieverbruik. Ook de voorwaarden die aan deze regeling vasthangen blijven onveranderd. De salderingsregeling is zowel voor huishoudens als bedrijven.


Vanaf 2023 zal de regeling langzaam worden afgebouwd, tot 2031 zal het voordeel dat zowel bedrijven als huishoudens hebben, steeds minder worden. Nu kan een investering in zonnepanelen gemiddeld in 7 jaar worden terugverdiend.


Vanwege de doorgezette regeling verwacht de Vereniging Duurzame Energie dat de groei van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers en bedrijven door zal zetten. Beide groepen hebben nu meer zekerheid dat ze hun investering terug zullen verdienen. Volgens Doekle Terpstra van brancheorganisatie Techniek Nederland is dit belangrijk omdat zonne-energie een cruciale rol speelt in de energietransitie.