SDE+ voorjaar 2020: budget verhoogd naar 4 miljard

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieel

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte op 4 maart 2020 bekend het budget voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 te verhogen van € 2 miljard naar € 4 miljard.
De SDE+-voorjaarsronde 2020 is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland.


Snelle realisatie
Door het budget voor de SDE+-voorjaar 2020 te verhogen, kan een groot deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn snel worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen projecten die in de SDE+-najaarsronde van 2019 niet zijn gehonoreerd, alsnog kans maken op subsidie.
Op 1 november 2019 kondigde Wiebes een extra SDE+-openstellingsronde in het voorjaar van 2020 aan. In de Kamerbrief van 19 december 2019 werd het verplichtingenbudget van € 2 miljard gepubliceerd. In aanvulling hierop maakt de minister in de Kamerbrief van 4 maart 2020 bekend het budget te verhogen met € 2 miljard.