RRE project: Brabant Woont Slim

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk
De Rijksoverheid gaf gemeenten van 9 oktober tot en met 14 november de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze regeling is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Groene Groei, uitvoerder van het energieloket Brabant Woont Slim, heeft de aangesloten gemeenten begeleid in het schrijven van zo’n aanvraag. Alle aanvragen zijn goedgekeurd.

Met de RRE (Regeling Reductie Energiegebruik) kunnen de gemeenten huiseigenaren stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Alles met het doel tot een landelijke reductie van de CO2-uitstoot. In de ingediende aanvraag staat dan ook hoeveel bewoners de gemeenten ogen te bereiken en welke activiteiten deze gemeenten op zich nemen om deze doelen te verwerkelijken. Groene Groei zal de organisatie van het RRE-programma gedeeltelijk op zich nemen.

Met dit project kan Groene Groei bijdragen aan de missie om een gedragsverandering op gang te brengen en hierdoor zoveel mogelijk woningen te verduurzamen. Daar zijn we trots op!