Strijp-T (voormalig Philipsterrein)

Commercieel

Prestatiecontracten: slimme oplossing om warmte te leveren en energie te besparen


Om de herbestemming van Strijp-T – één van de voormalige Philipsterreinen in Eindhoven –  vorm en inhoud te geven, zijn nieuwe energieoplossingen noodzakelijk. In de zoektocht naar  een nieuwe vorm van duurzame warmtelevering organiseerden de gemeente Eindhoven én de provincie Noord-Brabant een match making event. Tijdens dit event gaven potentiële aanbieders tekst en uitleg over hun mogelijke oplossing. Het voorstel van OVVIA sprak het meest tot de verbeelding. ‘Deze duurzame oplossing garandeert de levering van warmte én vermindert de CO2-uitstoot’, vertelt OVVIA-directeur Jan van Hout. ‘Zonder dat de huurder of eigenaar van een gebouw zelf hoeft te investeren.’


Essent eruit, OVVIA erin


Tot voor kort was Essent Warmte de leverancier van stoom op Strijp-T. Essent is hiermee gestopt, omdat het aantal gebruikers van stoom drastisch is afgenomen. Bestaande en nieuwe bedrijven op Strijp-T hebben dus een nieuwe energieleverancier nodig om hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Voor de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant stond één ding vast: de nieuwe oplossing moet duurzaam zijn. ‘Duurzame warmtelevering draagt immers een steentje bij aan het realiseren van de energietransitie, stelt Frank de Bruijn, die als energiereststroommakelaar voor de provincie Noord-Brabant werkzaam is. ‘In 2020 wil Nederland 20% CO2-reductie, 14% duurzame energie en 20% energie besparen.’


Reststromen hergebruiken


‘Het match making event was een soort workshop om verschillende partijen bij elkaar te brengen’, licht Frank de Bruijn een tipje van de sluier op. ‘Onder onze regie hebben ze nagedacht over de vraag hoe we de reststromen op Strijp-T zo effectief mogelijk kunnen benutten of hergebruiken. De praktijk wijst uit dat bedrijven dit soort initiatieven meestal niet op eigen houtje nemen. ‘Daarom ondersteunt de provincie Brabantse bedrijven om toch de stap te zetten om hun concurrentiepositie te versterken en tegelijkertijd hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.’


Beproefde Esco-aanpak


DrakaPrysmian is één van die bedrijven die gehuisvest is op Strijp-T. Deze wereldleider in hightech-kabels en systemen voor energie en telecommunicatie gaat uiteraard graag in zee met een energieleverancier die een aantrekkelijke, duurzame oplossing presenteert. ‘Met onze beproefde ESCo-aanpak realiseert OVVIA in 3 stappen een gegarandeerde energiebesparing’, vervolgt Jan van Hout zijn verhaal. ‘Voordat we het contract tekenden, heeft OVVIA eerst een haalbaarheidsstudie met prestatie-indicatoren en scenario’s uitgevoerd.’


Prestatiecontract


Als Energy Service Company (ESCo) neemt OVVIA de energievoorziening en het bijbehorende management uit handen van DrakaPrysmian. ‘Om onze belofte van gegarandeerde energiebesparing waar te maken, sluiten we een zogenoemd prestatiecontract af met een installatiebedrijf’, gaat Jan van Hout verder. ‘Van Hout adviseurs & installateurs neemt de engineering, de realisatie en het beheer van de installaties voor zijn rekening. Zo levert Van Hout elke dag een ‘prestatie’ aan OVVIA. Dankzij deze prestatie zijn we in staat om energie te leveren aan DrakaPrysmian.’


Gegarandeerd hoge besparingen: 10 jaar lang
In de afgesloten prestatiecontracten staat OVVIA tien jaar lang voor gegarandeerd hoge besparingen. Deze garantie komt niet uit de lucht vallen. ‘Omdat we alles in één hand houden, kunnen we ons onderscheidend vermogen laten zien’, stelt Jan van Hout. ‘En durven we ook ambitieuze garanties af te geven. Omgerekend levert onze oplossing een CO2-reductie op van 370 ton per jaar en een energiebesparing van 30 procent.’ Om een beeld te schetsen waar deze vermindering voor staat: een elektrische auto (de Tesla model S) legt 31 miljoen kilometer af, 77 gemiddelde woningen zijn volledig energieneutraal of 257 gezinnen met een modaal inkomen besparen elk jaar 520 euro op hun energierekening.


Ambitie


Beleidsadviseur Milieu Alfredo Verboom van de gemeente Eindhoven is erg te spreken over de gekozen oplossing. ‘De gemeente heeft de ambitie om in 2045 een energieneutrale stad te zijn’, geeft hij tekst en uitleg. ‘Met deze oplossing zetten we al een forse stap in CO2-reductie. En het perspectief van een nog grotere vermindering in de toekomst is heel reëel. Dat stemt tot tevredenheid.’


Condities om duurzaam te presteren


Kenmerkend voor de duurzame oplossing van OVVIA is de vraag gestuurde regeling van warmte. Warmtekrachtkoppeling, biomassa en gasgestookte ketels met een zeer hoog rendement wekken de energie op. Het transport hiervan verloopt via voorgeïsoleerde leidingen. Geavanceerde regeltechniek en hydraulische inpassing zorgen voor maatwerk. ‘Onder onze regie voert Van Hout adviseurs & installateurs beheer en onderhoud van de installaties zelf uit’, geeft Jan van Hout als toelichting. ‘Zo blijven de installaties de komende tien jaar in topconditie. Een conditie die nodig is om duurzaam te presteren.’


Oplossing OVVIA is noviteit


Het duurzaam energieproject voor Strijp-T is bijzonder in al zijn facetten. In een tijdsbestek van slechts een half jaar is een in het oog springende oplossing gerealiseerd. Het is een noviteit dat DrakaPrysmian niet zelf hoeft te investeren in de engineering en realisatie van een nieuwe, duurzame energievoorziening. ‘Het is uniek dat OVVIA en Van Hout adviseurs en installateurs onderlinge prestaties in een contract regelen’, zegt Jan van Hout trots. ‘In dit project geven we financiële garanties af op de beoogde kwaliteit van levering en het rendement.’


Uitdaging


Het innovatieve project op Strijp-T laat vooral zien dat het prima mogelijk is om CO2 te reduceren en energie te besparen, zonder in te boeten op comfort en prijs. Beleidsadviseur Milieu Alfredo Verboom van de gemeente Eindhoven is het daar helemaal mee eens. ‘De kennis en kunde van marktpartijen komen optimaal tot hun recht als ze uitgedaagd worden om de slimste oplossingen te bedenken’, zegt hij tot slot. ‘Prestatiecontracten en daarmee energy service companies (esco’s) vormen een prima manier om het beste uit de markt te halen.’