Rijksmonument De Witte Dame

Commercieel

De Witte Dame: eerste Rijksmonument met Energielabel A


OVVIA heeft het Historische Rijksmonument De Witte Dame ingrijpend vernieuwd. In de jaren negentig betrof het een optische renovatie, nu waren vooral installatietechnische vernieuwingen nodig. Zo had Fontys Hogescholen – een van de huurders – specifieke wensen met betrekking tot de luchtkwaliteit. Daarnaast was een gunstiger energielabel gewenst, gelet op verduurzaming en beheersing van de energiekosten.


OVVIA heeft gezocht naar een technisch, financieel en maatschappelijk verantwoorde oplossing. Allereerst is een grondige analyse gemaakt van de huidige en toekomstige gebruikerswensen. Zo wilde de exploitant van De Witte Dame een klimaatsysteem dat flexibel kan inspelen op wisselende gebruiksdoeleinden van de ruimtes. Om de beste klimaat- en energieprestaties te realiseren zijn de volgende keuzes gemaakt op het gebied van techniek, installatie en onderhoud:  • Zeer energiezuinig ventilatiesysteem op basis van warmterugwinning en vraagsturing

  • Duurzame warmte en koeling afkomstig van warmtepompen en stadsverwarming


Extra aantrekkingskracht


Garanties op de energieprestatie en binnenklimaat zijn onder begeleiding van Ovvia vastgelegd in een transparant energieprestatiecontract. Dit houdt in dat een prestatiegarantie van 10 jaar geldt op de kwaliteit van het binnenklimaat en het energieverbruik. “Wij committeren ons hiermee aan minimaal verbruik en optimale besparingen”, aldus Jan van Hout. “Worden de doelstellingen niet behaald, dan compenseren wij de opdrachtgever. Dit stelt de exploitant van De Witte Dame in staat haar huurders optimale klimaatbeheersing te bieden, zonder onverwachte kosten.”


Het nieuwe systeem voor klimaatbeheersing voldoet aan alle eisen en wensen die de eigenaren van De Witte Dame stelden. Het markante gebouw is maximaal verduurzaamd, wat zorgt voor een ingrijpende reductie van de CO2-uitstoot. Van Hout beheert en monitort de totale installatie op afstand. Ook dit maakt onderdeel uit van het prestatiecontract dat voor de komende 10 jaar is afgesloten. De verwachting is dat het groene imago zal zorgen voor extra aantrekkingskracht op toekomstige huurders.


Bijzonderheden  • Dankzij een gedegen voorbereidingstijd duurde de implementatie slechts 9 weken. De huurders hebben geen hinder ondervonden.

  • De investering zal in een korte tijd worden terugverdiend.

  • De CO2-uitstoot is met meer dan 20% gereduceerd.

  • Het energieverbruik valt fors lager uit.

  • De luchtkwaliteit is significant verbeterd, met een comfortabel binnenklimaat en gezondere werkplekken als resultaat.

  • Het energielabel is van D naar A gegaan. De Witte Dame is het eerste Rijksmonument van Eindhoven met een dergelijk label.