Koning Willem I College

Bedrijventerrein Tijvoort

Voor het Koning Willem I college monitoren we twee locaties in Den Bosch. Door middel van slimme submeters meten we real-time de energiestromen en voorspellen we energieverbruik. Hiermee analyseren we continu het verbruik en de belasting van de elektriciteitsvoorziening. Door de analyse van energiestromen in het gebouw hebben we onnodig verbruik op kunnen sporen. Zo bleek bijvoorbeeld dat de liftgroep continu energie verbruikte, ook wanneer er geen activiteit was. Een continue draaiende koeling bleek het probleem en een kleine aanpassing aan de installatie resulteerde in een besparing van € 2.000,- per jaar. Daarnaast bleek dat de schakeltijden van o.a. de warmtepomp en ventilatie niet waren geoptimaliseerd. Een eenvoudige aanpassing in kloktijden resulteerde in een besparing van ruim € 1.000,-


Naast deze analyse op energieverbruik hebben we met onze meetapparatuur kunnen vaststellen dat er voldoende overcapaciteit is om een nieuwbouwlocatie aan te sluiten op de bestaande installatie. Waar men dacht extra voorzieningen te moeten aanbrengen, is dat nu niet meer nodig.


Voor een andere locatie hebben we inzichtelijk gebracht hoe de belasting van 4 transformatoren verdeeld is. Uit de metingen blijkt dat van 3 transformatoren de aansluitcapaciteit maar gedeeltelijk wordt gebruikt. Het aantal transformators kan hierdoor worden gereduceerd. Dat scheelt in vaste kosten en de vrijkomende transformator zal op andere locaties worden ingezet.


Het resultaat: een besparing van meer dan € 5.000 (5%) binnen 6 maanden na installatie.