High Tech bedrijf uit de Brainport regio

Commercieel

Werkwijze


OVVIA heeft voor een High Tech bedrijf uit de Brainport regio een inventarisatie gemaakt van haar energievoorziening. De energie rekening bedraagt meer dan € 500.000,‐ per jaar. Na een zeer uitgebreide analyse van de interne processen en energierekeningen kwamen we tot een duidelijke, zogenaamde “zero credit risk” investerings mogelijkheid. Ter illustratie; de uitgevoerde risico analyse middels Monte Carlo simulatie gaf aan dat er een 95% kans bestaat dat de ROI groter is dan 25% en kleiner dan 34%.


“Circle of Blame”


Het High Tech bedrijf huurt het gebouw van een grote vastgoed onderneming. De besparingen zijn in het belang van de huurder; primair lijken deze niet in het voordeel van de verhuurder te vallen.  OVVIA heeft deze partijen desondanks bij elkaar gebracht en de voordelen verdeeld over de betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in meerdere business modellen voor de verhurende partij om uit te rollen over haar klantenbestand. Op deze wijze is zij in staat om haar gebouwen  portefeuille te verduurzamen en de klanten (huurders) te bedienen met een lagere energierekening.


Resultaat


Het advies resulteert in een besparing van tenminste 15% op de totale energiekosten. Dit bedraagt meer dan € 80.000,‐ per jaar. Hiervoor worden diverse maatregelen toegepast, van vrije koeling met hoogwaardige koelmachines en de aansturing van de installaties verbeterd met nieuwe regeltechniek en verdere vraag gestuurde integratie. De totale terugverdientijd op de voorgestelde maatregelen is 3,2 jaar.


Terug naar overzicht referenties


Uitdagingen


De uitdagingen voor de Nederlandse energie voorziening groeien. Anders dan veel mensen denken, gebruiken we steeds meer fossiele brandstoffen. Ondertussen wordt de winning van aardgas en olie moeilijker en daardoor duurder en vuiler.


[Rahtenau Instituut, oktober 2011]


Verfrissende aanpak


Door onze verfrissende aanpak zijn we in staat gebleken om partijen met tegengestelde belangen elkaar te verbinden vanuit een zogenaamd split-incentive. Een voorbeeld hiervan is de huurder verhuurder relatie. Normaliter investeert een verhuurder in gebouwgebonden installaties als verlichtings armaturen of cv ketels. De verhuurder lijkt geen baat te hebben bij energie efficiency verbeteringen in het gebouw want de baten komen ten goede aan de huurder, namelijk een significant lagere energie rekening. Onze verfrissende aanpak zorgt ervoor dat deze split-incentive wordt geslecht. Door alle betrokken partijen te laten delen in de rendementen en voordelen van energie efficiency verbeteringen, duurzame energie en decentrale opwekking. Door gezamenlijk en integraal uw casus te bestuderen en inzicht te geven is het mogelijk om genoemde rendementen te behalen. Waar deze rendementen vandaan komen? Primair uit huidige energierekeningen. Nadat ons werk erop zit, plukt u direct de vruchten van lagere energiekosten. Daarom;


Bieden we besparingsgarantie


Onze toegepaste kennis behelst onder andere bouwfysica, wet en regelgeving, subsidies, installatietechniek, financieringen, fiscaal en bedrijfskundige modellen om kosten reductie en verduurzaming mogelijk te maken binnen de gebouwde omgeving. Wij zijn een ESCo. Een bedrijf dat de investering op zich neemt voor energiebesparingen en de beste energieoplossing kiest om deze besparingen te realiseren. Dat is handig voor organisaties die wel op energie willen besparen – en daarmee de energierekening verlagen – maar hier niet de benodigde investeringskosten voor kunnen maken.


Energie Investerings Aftrek [EIA]


Met de EIA kunt u 58% van de investerings kosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 14% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.


[www.rvo.nl]


Er zijn legio mogelijkheden om bovenstaande uitdagingen te adresseren. Van advies tot realisatie, van zelf investeren tot en met een OVVIA bespaar contract. Wat voor u de mogelijkheden zijn kunnen we u niet op voorhand vertellen, dat voor uw situatie mogelijkheden bestaan is een zekerheid.


Gaat u met ons deze uitdaging aan?


Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs.


Activiteitenbesluit


In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit is de wettelijke plicht voor een ondernemer vastgelegd om alle energiebesparende maatregelen te realiseren. Deze wettelijke plicht is alleen van toepassing als aan deze toetsingscriteria wordt voldaan:  • een minimaal jaarlijks elektriciteits verbruik van 50.000 kWh, of

  • een minimaal jaarlijks verbruik aan 25.000 m³ aan aardgasequivalenten aan brandstoffen

  • een terugverdientijd van vijf jaar (of minder) per energiebesparende maatregel.