Haalbaarheidsstudie zonneweide

Gemeentelijk

Groene Groei heeft in opdracht van de gemeente Bernheze een haalbaarheidsstudie duurzaamheid uitgevoerd. In de werkgroep die is samengesteld is eveneens lokale Bernhezer Energiecoöperatie betrokken (BECO) en het Energiefonds Brabant (EFB). In deze haalbaarheidsstudie is gekeken naar alle aspecten die een rol spelen bij de succesvolle realisatie van een zonneweide op een van de gemeentelijke gronden. Zo is gekeken naar de mogelijkheden de zonneweide aan te sluiten op het electriciteitsnet en zijn alle kostencomponenten zo goed als mogelijk in kaart gebracht. De businesscase die is uitgewerkt gaat uit van het gebruik van subsidie duurzame energie (SDE+), maar tevens is een variant berekend in de combinatie van SDE+ en de postcoderoosregeling. Uitgangspunt voor zonneweides is voor de gemeente dat voor grootschalige duurzame opwek de inwoners en bedrijven zowel de lusten als een deel van de lasten dragen.


De resultaten van deze haalbaarheidsstudie zijn positief en krijgen een vervolg. Zo wordt gewerkt aan een Green Deal met de projectpartners (BECO en EFB) en is een afwegingskader ontwikkeld om een juiste keuze te kunnen maken uit beschikbare gronden en hun ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke impact.

logo

Ontwikkeling afwegingskader zonne-energie Bernheze

Gemeentelijk

De opgave voor een gemeente om te verduurzamen is groot. Zo heeft de gemeente Bernheze als doel om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. In opdracht van de gemeente Bernheze ontwikkelde Groene Groei BV een afwegingskader zonne-energie, welke nu en in de toekomst gebruikt kan worden om gronden op elkaar te wegen. Een belangrijk instrument in de verduurzaming van elke gemeente.

Lees meer
Alle projecten