Gemeente Hilvarenbeek

Gemeentelijk

Om huidige prestaties en verduurzamingsmogelijkheden van het gemeentelijke vastgoed in kaart te brengen zijn er 9 SmartScans energie uitgevoerd. De SmartScans energie hebben de Gemeente Hilvarenbeek de volgende inzichten gegeven:  • Huidige energiekosten en verbruik inclusief een indicatie van het energielabel;

  • Benchmark van het verbruik ten opzichte van branchegenoten;

  • Uitwerking van energiebesparende maatregelen, inclusief terugverdientijden en een inschatting van de investeringskosten;

  • Huidige CO2-uitstoot;

  • Besparing CO2-uitstoot.


Hierdoor heeft de gemeente voor alle gemeentelijke gebouwen een beeld gekregen van de huidige prestaties en het bespaarpotentieel. Aan de hand van onze rapportage heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld gericht op de implementatie van verduurzamende maatregelen. Mede aan de hand van onze adviezen is de Gemeente Hilvarenbeek medio 2018 gestart met het realiseren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.