Frank van Hal adviseert de herontwikkeling van Kantoorpand in Eindhoven

Commercieel

In opdracht van Magis vastgoed is Frank van Hal in een vroeg stadium betrokken om te adviseren hoe dit bestaand kantoorpand middels duurzame maatregelen naar een duurzaam woonobject te transformeren.De doelstelling van het project is om 43 studio’s en appartementen te verduurzamen. De eisen die gesteld zijn vanuit de opdrachtgever zijn minimaal een energie index van 1.2, energielabel A.Voorafgaand aan de uitvoering is het object geïnventariseerd en heeft Frank van Hal een programma van wensen en eisen opgesteld. Vervolgens zijn er meerdere toekomst scenario’s geschetst om tot de gewenste doelstellingen te komen. In deze scenario’s werden de voordelen, nadelen en de kosten tegen de baten weggezet.


Uiteindelijk is in overleg met de opdrachtgever gekozen voor één scenario welke uitgevoerd wordt. Uiteindelijk worden alle 43 woonruimte voorzien van het definitieve energielabel.