Zonnepanelen businesscase Feijen Metaaltechniek

Commercieel


Feijen Metaaltechniek, producent van halffabricaten voor de metaalindustrie, benaderde Soltronergy. Dit gebeurde naar aanleiding van de verduurzamingsvraag van Feijen: kunnen zonnepanelen op een rendabele wijze bijdragen aan de ‘vergroening’ van ons bedrijf?

Feijen Metaal Techniek voert high-end metaalbewerkingen uit. Daarvoor heeft het bedrijf een indrukwekkend geavanceerd machinepark ter beschikking, wat tevens resulteert in een stevige energiebehoefte.

Soltronergy is bij Feijen Metaaltechniek (hierna: FMT) gestart met een voorstudie. Daarin werd onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van zonnepanelen, op basis van het formaat van het beschikbare dak. Daarbij is met name gelet op de dakconstructie, opdat deze sterk genoeg is om een zonnepanelen-installatie te kunnen dragen. Tevens is gelet op de staat van de dakbedekking, aangezien de zonnepanelen daar 25 jaar op liggen.

Uit de voorstudie bleek dat de oppervlakte van het dak voldoende was, maar dat de dakbedekking aan vervanging toe was. Soltronergy heeft een business case opgesteld waarin tevens subsidiemogelijkheden en fiscale mogelijkheden werden vastgesteld. Daarnaast werden het aantal te installeren zonnepanelen en het rendement uit de investering berekend. Aangezien FMT in aanmerking kwam voor een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie), is de aanvraag hiervan in gang gezet.

Soltronergy heeft vervolgens een tender uitgezet voor zowel de werkzaamheden aan het dak (in overleg met een dak-adviseur) en de zonnepanelen-installatie. Uit de inzendingen is voor beide uitvragen een leverancier gekozen. De keuze is gemaakt op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De werkzaamheden aan het dak en het installeren van de zonnepanelen zijn onder supervisie van Soltronergy uitgevoerd, inclusief de coördinatie tijdens de bouw, de onderlinge afstemming en de planning. Daarnaast heeft Soltronergy de kwaliteitscontrole uitgevoerd en de oplevering en coördinatie op opleverpunten begeleid.Interesse in een zonnepanelen businesscase?
Zonnepanelen Businesscase


Ondernemers met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van subsidie duurzame energie. Veel ondernemers zijn zich hier onvoldoende van bewust. Bovendien is het zonder kennis van zaken lastig een goede businesscase te maken. Groene Groei helpt deze bedrijven met het ontwikkelen van een zonnepanelen project, inclusief betrouwbare businesscase en de aanvraag van Subsidie Duurzame Energie.


Lees meer