Pak die SDE++ subsidie voor zonnepanelen, Groene groei helpt!

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

Ben jij een ondernemer en heb je nog geen zonnepanelen op jouw dak? Dat kan nu extra voordelig met SDE++ subsidie! Groene Groei begeleidt je bij de aanvraag. Op 5 oktober start de enige aanvraagronde van 2021.. “Ik zou zeggen: pak die kans!”, aldus Jeroen Jansen van Groene Groei. We vroegen hem hoe die begeleiding en subsidieaanvraag in zijn werk gaan.


Wanneer is het voor ondernemingen interessant om jullie voor de aanschaf van zonnepanelen in te schakelen?Kleinere bedrijven regelen zonnepanelen vaak zelf. Ze vragen twee of drie offertes aan en maken snel een keuze. Als het gaat om grotere aantallen zonnepanelen dan wordt het een stuk complexer. Je kunt dan te maken krijgen met allerlei regelingen en subsidies die invloed hebben op jouw business case. Als Groene Groei kunnen we dit traject geheel of gedeeltelijk uit handen nemen. Natuurlijk hebben we wel bij elke stap nauw overleg met de ondernemer. Wij ontzorgen hem dus. Zeker als het om grote installaties gaat, is specialistische begeleiding aan te raden. We starten met een energiescan en bekijken wat je met het pand kunt doen door zonne-energie te benutten. Vervolgens maken we samen een businesscase en vragen indien van toepassing subsidie aan. Na toekenning van de subsidie, wordt het bestek geschreven en de marktuitvraag gedaan. Na de keuze voor één van de marktpartijen begeleiden en controleren wij de installatie.


Waar kun je op stuiten als je als bedrijf zonnepanelen wilt installeren?
Al in een vroeg stadium hebben we contact met de netwerkbeheerder. Er kan namelijk een probleem ontstaan als er te weinig netwerkcapaciteit beschikbaar is om alle zonnepanelen aan te sluiten. Dat wat je overdag aan zonne-energie hebt opgewekt kun je dan niet terug leveren aan het netwerk. Wij schakelen hierover met de netwerkbeheerder. In zo’n geval kan het zijn dat we de businesscase moeten aanpassen.


Bedrijven krijgen met allerlei dingen te maken waar ze geen expertise in of tijd voor hebben. Dit zijn bijvoorbeeld zaken als  dakconstructie, bliksemafleiding, piekbelasting, het al dan niet samenwerken met de eigen installateurs en natuurlijk verzekeringen. De verzekeringsmaatschappijen worden steeds strenger. Als zonnepanelen op een dak te brandgevaarlijk zijn vanwege bijvoorbeeld isolatiematerialen, dan gaan ze doorgaans niet over tot verzekeren. Dit kan dus een struikelblok zijn. Het dak moet in dat geval volledig aangepast of vernieuwd worden. Dit vergt een extra investering.


Jullie kunnen veel overnemen, zoals het offertetraject. Welke rol speelt het bedrijf zelf?
Als Groene Groei zijn we volledig onafhankelijk. Bij offertes nemen we desgewenst de huisinstallateur of voorkeursbedrijven mee in de uitvraag, of we sluiten juist bedrijven uit als de ondernemer dit vraagt. Natuurlijk moeten de bedrijven wel de benodigde certificeringen en normeringen hebben. Bedrijven kunnen de inkooponderhandelingen via hun eigen inkoopafdeling doen. Deze kan erop gebrand zijn om haar slagvaardigheid aan te tonen en extra kortingen te bedingen. Vanuit Groene Groei kunnen wij ook ondersteuning bieden bij deze onderhandelingen, of het bedrijf hier helemaal mee ontzorgen.


Wat is de begeleiding van Groene Groei tijdens het installeren van zonnepanelen en na oplevering ervan?
Bij het installeren verzorgen we controles, op verwachte én onverwachte momenten. Verder doen we Scope12-inspecties, oftewel complete keuringen na oplevering. Als extra service kunnen we nog meehelpen in de monitoringfase.


Hoeveel bedrijven begeleidt Groene Groei momenteel?
Wij begeleiden nu drie ondernemingen op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg in Tilburg in het kader van de Green Deal, inclusief de SDE++-subsidieaanvraag.  Met een vierde bedrijf zitten we in de voorbereidingsfase van de subsidieaanvraag.


Bij zonnepanelen kun je kiezen tussen huur of koop. Wat is het meest verstandig?
Het kan inderdaad allebei. Wij richten ons volledig op kopen. Dit heeft als voordelen dat ze jouw eigendom worden en dat je van subsidie gebruikt kunt maken. Meestal leidt dit tot een betere opbrengst, behalve misschien als je een heel groot dak hebt op een pand met een laag verbruik.


Wat is de terugverdientijd?
Dit is mede afhankelijk van de omvang van de installatie. Bij kleine projecten is de energiebelasting hoger en bereik je het omslagpunt sneller, normaal gesproken binnen tien jaar. Bij grotere projecten met subsidie ligt dit tussen tien en vijftien jaar.


Wat houdt de SDE++-subsidie in?
Met SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) kun je subsidie ontvangen voor onder meer het opwekken van energie met fotovoltaïsche zonnepanelen met meer dan 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Deze subsidie wordt eenmaal per jaar opengesteld. De volgende ronde is van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Als je kans op de SDE++ subsidie wilt maken, moet je dus rap aan de slag met de aanvraag! Het Rijk beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en de inhoud. Mis je de boot, dan moet je een jaar wachten. Met deze subsidie gaat 5 miljard euro gemoeid. Dat is veel, maar het is ook zo op.


Welke tip wil je ondernemers meegeven?Je kunt de aanschaf van een zonnepaneelinstallatie zelf organiseren, maar de vraag is of je dit wel wilt. Zeker als het om grotere projecten gaat is er veel afstemming nodig, met onder meer de netwerkbeheerder, de verzekeraar en marktpartijen. Het kan wel om een paar ton gaan. Dan wil je geen onnodige risico’s lopen. Afhankelijk van de installatie kost de begeleiding slechts een paar duizend euro. Dat is peanuts in vergelijking met de besparingen die het je op termijn oplevert.


Contact
Heb jij interesse in begeleiding bij de SDE++subsidie voor zonnepanelen? Dan kun je contact opnemen met Jeroen Jansen van Groene Groei (info@groenegroei.nl).