Motie in Tweede Kamer om tijdelijk geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) hebben een motie ingediend om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. Daarover zal dinsdag 28 mei gestemd worden.De 3 leden van de Tweede Kamer willen dat decentrale overheden in aanloop naar het opstellen van de Regionale Energiestrategieën geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren en lopende toetsen aan de ophanden zijnde zonneladder. 


​Vorige Motie
De Tweede Kamer nam vorig jaar al een motie aan van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) die voorzag in een nationaal afwegingskader en een zonneladder voor zonne-energieprojecten, en meer specifiek voor zonneparken.


Nationale Omgevingsvisie
Faber diende de nieuwe motie om tijdelijk te stoppen met het vergunnen van zonneparken op natuur- en landbouwgronden, in tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)


Kamerlid Jessica van Eijs (D66) had kritiek op de motie en stelde: ‘Legt u met uw motie niet de hele toename van zonneproductie stil, terwijl we nog zo’n eind te gaan hebben? Binnen een jaar moeten we immers onze hernieuwbare-energieproductie verdubbelen’. Faber stelde op haar beurt de laatste te willen zijn die tornt aan de doelen voor groene energie of de groene-energieproductie wil stilleggen maar dat er wel kritisch gekeken moet worden waar de zonneparken komen.