Informatiebijeenkomsten voor bewoners

Gemeentelijk


Groene Groei verzorgt informatiebijeenkomsten voor verschillende gemeenten. Zo heeft Groene Groei afgelopen periode 13 informatiebijeenkomsten gehouden in gemeente Oss, die met succes zijn afgerond.

Waarom een informatiebijeenkomst?
Bij een informatiebijeenkomst kunnen lastige onderwerpen voor inwoners worden uitgelegd door Groene Groei. Bij zo’n informatiebijeenkomst wordt er bewust op gelet om alles zo duidelijk en makkelijk mogelijk uit te leggen, zodat iedereen het kan begrijpen. Ook kunnen inwoners van uw gemeente vragen stellen, waarbij alles nog beter kan worden verhelderd.
Welke onderwerpen kunnen bij een informatiebijeenkomst besproken worden?


Bij een informatiebijeenkomst kunnen er veel verschillende onderwerpen worden besproken, deze luiden als volgt:  • Inlezen energierekening

  • Gedrag

  • Kleine energiebesparende maatregelen

  • Grote energiebesparende maatregelen (zoals zonnepanelen en isolatie)

  • Financiering en subsidies

Wat houden de onderwerpen in?


Alle onderwerpen die bij een informatiebijeenkomst besproken kunnen worden gaan over het verduurzamen van de woning. Zo gaat het bijvoorbeeld bij het inlezen van de energierekening over de bewustwording van bepaalde apparaten en hoe dit bezuinigd kan worden. Bij het gedrag wordt er gekeken naar gedragingen van bewoners binnen hun woning en hoe dit aangepast kan worden om duurzamer te kunnen leven. Ook kan er tijdens een informatiebijeenkomst verschillende maatregelen besproken worden om te kunnen verduurzamen. Tot slot kunnen er ook informatiebijeenkomsten gehouden worden voor het financieren van maatregelen en welke subsidies hierop te verkrijgen zijn.Iets voor uw gemeente?


Is het voor uw gemeente interessant om doormiddel van informatiebijeenkomsten inwoners te informeren over verduurzamen? Mail dan naar ralf@groenegroei.nl voor meer informatie.