Nieuws

Lees alle actualiteiten op het gebied van maatschappelijk ondernemen

logo

Pak die SDE++ subsidie voor zonnepanelen, Groene groei helpt!

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

16 september 2021
Ben jij een ondernemer en heb je nog geen zonnepanelen op jouw dak? Dat kan nu extra voordelig met SDE++ subsidie! Groene Groei begeleidt je bij de aanvraag. Op 5 oktober start de enige aanvraagronde van 2021.. “Ik zou zeggen: pak die kans!”, aldus Jeroen Jansen van Groene Groei. We vroegen hem hoe die begeleiding en subsidieaanvraag in zijn werk gaan.

Lees meer
logo

Groene Groei voert energiescans uit in Goirle

Bedrijventerrein TijvoortGemeentelijk

07 mei 2021
Afgelopen tijd zijn er diverse energiescans uitgevoerd door Groene Groei op Bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. De energiescans worden aangeboden aan eigenaren en ondernemers op het bedrijventerrein in het kader van de GreenDeal bedrijventerrein Tijvoort.

Lees meer
logo

Stage in Coronatijd

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

25 mei 2020
In maart van 2020 ben ik, Kjell Hagens, als tweedejaars student begonnen met een stage bij Groene Groei. Maar, in maart van 2020 is iedereens leven ook fors veranderd. De coronacrisis brak uit. Een onzekere tijd, ook voor een stagiair.

Lees meer
logo

RRE project: Brabant Woont Slim

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

25 mei 2020
De Rijksoverheid gaf gemeenten van 9 oktober tot en met 14 november de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze regeling is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Groene Groei, uitvoerder van het energieloket Brabant Woont Slim, heeft de aangesloten gemeenten begeleid in het schrijven van zo’n aanvraag. Alle aanvragen zijn goedgekeurd.

Lees meer
logo

SDE+ voorjaar 2020: budget verhoogd naar 4 miljard

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieel

05 maart 2020
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maakte op 4 maart 2020 bekend het budget voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 te verhogen van € 2 miljard naar € 4 miljard.

Lees meer
logo

Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

27 november 2019
Het kabinet doet  te weinig om in 2030 bijna de helft van de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Extra klimaatmaatregelen zijn nodig, zo oordeelt de Raad van State in een kritisch advies over het eerste Klimaatplan van het kabinet.

Lees meer
logo

Motie in Tweede Kamer om tijdelijk geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

27 mei 2019
Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) hebben een motie ingediend om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. Daarover zal dinsdag 28 mei gestemd worden.

Lees meer
logo

Brabant Woont Slim komende 3 jaar wederom verzorgt door Groene Groei

Bedrijventerrein TijvoortGemeentelijk

14 februari 2019
Voor de back office van energieloket Brabant Woont Slim liep afgelopen periode een aanbestedingsprocedure. De uitkomst hiervan is dat de dienstverlening gecontinueerd blijft bij Groene Groei BV.

Lees meer
logo

Nederland haalt CO2-doelstelling bij lange na niet

Bedrijventerrein TijvoortCommercieelGemeentelijk

06 december 2018
Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komen we niet verder dan een CO2-reductie van 15 procent ten opzichte van 1990. Dat zou 25 procent moeten zijn volgens de afspraak, die in oktober nog bekrachtigd is door het gerechtshof in de internationaal spraakmakende Urgenda-zaak. Bij dat arrest veegde het hof vrijwel alle argumenten van de landsadvocaat van tafel.

Lees meer
logo

SDE+-regeling vanaf 2020 verbreed naar CO2-reductie

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieel

28 november 2018
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie.

Lees meer
logo

Nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

31 oktober 2018
Er zijn nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het wijzigingsvoorstel voor bijlage 10 in de Activiteitenregeling op 5 oktober 2018 in consultatie gebracht. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) vallen, moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die zich in maximaal vijf jaar terugverdienen.

Lees meer
logo

Helft van kantoorgebouwen voldoet niet aan eisen!

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieelGemeentelijk

31 oktober 2018
Naar verwachting moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 een energielabel C (of beter) hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Naar schatting voldoet meer dan de helft van de kantoren in Nederland niet aan deze aanstaande verplichting. Wanneer een pand niet voldoet aan de eisen, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Lees meer
logo

Bedrijven moeten energiebesparing melden voor juli 2019

Bedrijventerrein TijvoortBedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergCommercieel

31 oktober 2018
Bedrijven moeten onder het aangepaste Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht laten zien welke energiebesparende maatregelen ze doorvoeren. De deadline voor de eerste melding is 1 juli 2019.

Lees meer
logo

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming aarde te beperken tot 1,5 graad

Bedrijventerrein TijvoortCommercieelGemeentelijk

08 oktober 2018
De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen voor honderden miljoenen mensen te beperken.

Lees meer
logo

'Verschil 1,5 en 2 graden opwarming erg groot, zeker voor Nederland'

Bedrijventerrein TijvoortCommercieelGemeentelijk

08 oktober 2018
Het lijkt verwaarloosbaar, een halve graad, maar er zijn zeer grote verschillen tussen een wereldwijde opwarming van 1,5 en 2 graden. Dat zal de conclusie worden van een belangrijk VN-rapport, waar deze week overeenstemming over moet worden bereikt.

Lees meer
logo

Gebouwen over zeven jaar helft energiezuiniger

Bedrijventerrein TijvoortCommercieel

25 juni 2018
Gebouwen gaan in de komende zeven jaar de helft minder energie verbruiken. Uiteindelijk moet zelfs al het Nederlandse vastgoed CO2-neutraal worden,

Lees meer
logo

Voetbalvereniging UDI'19 krijgt 200 zonnepanelen

Bedrijventerrein Tijvoort

15 mei 2018
Er worden in mei bijna 200 zonnepanelen gelegd bij voetbalvereniging UDI’19/CSU. “De vereniging wil het duurzaamste sportpark van Nederland worden!

Lees meer
logo

Verplichting energielabel C voor kantoren

Bedrijventerrein TijvoortCommercieel

14 mei 2018
Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen nemen!

Lees meer
logo

Duurzame energie in SDE+ wordt nog steeds goedkoper

Bedrijventerrein TijvoortCommercieel

14 mei 2018
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten.

Lees meer
logo

Eerste Meter Check wordt uitgevoerd bij Best Wool Carpets

Bedrijventerrein TijvoortCommercieel

04 mei 2018
De Meter Check wordt uitgevoerd om inzage te krijgen in meetverschillen tussen opwek, teruglevering en interne verbruik. Daarnaast is de klant benieuwd naar zijn sluipverbruik.

Lees meer
logo

Verbrede snelweg A6 voorziet jaar eerder via zonnepanelen in eigen energiebehoefte

Bedrijventerrein TijvoortCommercieelGemeentelijk

19 april 2018
De A6 wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.

Lees meer
logo

Rijksoverheid zoekt innovaties voor energieneutrale sportaccommodaties

Bedrijventerrein Tijvoort

19 april 2018
Met de innovation challenge ‘Energieneutrale Sportaccommodaties’ zoekt het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vooruitstrevende en innovatieve ideeën rond energiebesparing en -opwekking.

Lees meer