Bedrijventerrein aanpak

Uw gemeente energiecentraal!

Bedrijventerreinen Aanpak


Als Groene Groei hebben wij gemerkt dat verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. 


Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en u als gemeente. Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie en het bepalen van één aanspreekpunt (in de vorm van een website). Groene Groei is ervaringsdeskundige op dit gebied.


Wij inventariseren alle stakeholders op een bedrijventerrein voor u, maken een website (CMS) en een klantvolgsysteem (CRM) en verzorgen vervolgens voor elk bedrijf op het bedrijventerrein een maatwerkadvies.


Het maatwerkadvies


Met het Maatwerkadvies nemen wij een uitgebreide inventarisatie op van het bedrijf. Zo verkrijgen wij inzicht in het huidige energieverbruik, CO2 footprint en energiebesparingspotentieel van het bedrijfspand. We geven op snelle en overzichtelijke wijze advies over de best passende energiebesparende maatregelen compleet met CO2-reductie, opbrengsten en terug verdiensten. Inclusief benchmark en indicatief energielabel.


Met het Maatwerkadvies krijgen ondernemers inzage in welke mate zij voldoen aan de wet Activiteitenbesluit. Maar uiteraard reikt de ambitie van de scan verder (tot en met ‘aardgasvrij’ ondernemen).


Routekaart


Direct na de meeting werken we dit uit tot een voorstel in de vorm van de Groene Groei Routekaart.


Dit is een beknopt stappenplan waar de ondernemer precies kan zien hoe zijn route gaat verlopen. Met behulp van de routekaart helpt Groene Groei stap voor stap om ondernemers te helpen verduurzamen. De behoefte aan begeleiding wordt geheel afgestemd op de wensen van de ondernemer.

Recente projecten

logo

Ontwikkeling afwegingskader zonne-energie Bernheze

Gemeentelijk

De opgave voor een gemeente om te verduurzamen is groot. Zo heeft de gemeente Bernheze als doel om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. In opdracht van de gemeente Bernheze ontwikkelde Groene Groei BV een afwegingskader zonne-energie, welke nu en in de toekomst gebruikt kan worden om gronden op elkaar te wegen. Een belangrijk instrument in de verduurzaming van elke gemeente.

Lees meer
logo

Duurzaamheidsagenda Bernheze 2017-2020

Gemeentelijk

Groene Groei Schrijft een Duurzaamheidsagenda voor de gemeente Bernheze. Hierin staat beschreven hoe gemeente Bernheze een energie neutrale gemeente kan worden. In deze projectenbundel zijn onder andere opgenomen: een zonneweideproject, deelname aan project Zon op Bedrijven een gasloze nieuwbouwwijk en de introductie van elektrische deelauto’s.

Lees meer
logo

Zon Op Bedrijven Bernheze

CommercieelGemeentelijk

Het project Zon op Bedrijven Bernheze is een project waarmee Groene Groei BV bedrijven begeleidt naar zonne-energie op basis van subsidie duurzame energie. Vanuit een bijeenkomst vanuit de gemeente en bedrijvenverenigingen werden bedrijven met een grootverbruiksaansluiting in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. Naast een eigen investering droeg de gemeente bij in de deel van de projectkosten.

Lees meer
logo

Ontwikkeling afwegingskader zonne-energie Bernheze

Gemeentelijk

De opgave voor een gemeente om te verduurzamen is groot. Zo heeft de gemeente Bernheze als doel om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. In opdracht van de gemeente Bernheze ontwikkelde Groene Groei BV een afwegingskader zonne-energie, welke nu en in de toekomst gebruikt kan worden om gronden op elkaar te wegen. Een belangrijk instrument in de verduurzaming van elke gemeente.

Lees meer
Alle projecten