Nieuws

Lees hier al het nieuws over commercieel vastgoed!

logo

Motie in Tweede Kamer om tijdelijk geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan

CommercieelBedrijventerreinenGemeentelijkMaatschappelijk

27 mei 2019
Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Antoinette Laan-Geselschap (VVD) en Erik Ronnes (CDA) hebben een motie ingediend om voorlopig geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden toe te staan. Daarover zal dinsdag 28 mei gestemd worden.

Lees meer
logo

Stroom opgewekt met zonnepanelen, blijft aftrekbaar.

CommercieelBedrijventerreinen

30 april 2019
De salderingsregeling, die dit jaar zou vervallen, blijft bestaan tot 2023. De salderingsregeling is een regeling die het mogelijk maakt om de energie die wordt opgewekt door zonnepanelen op het dak en teruggegeven wordt aan het stroomnet, af te trekken van je eigen energieverbruik. Ook de voorwaarden die aan deze regeling vasthangen blijven onveranderd. De salderingsregeling is zowel voor huishoudens als bedrijven.

Lees meer
logo

Nederland haalt CO2-doelstelling bij lange na niet

CommercieelGemeentelijkMaatschappelijk

06 december 2018
Nederland dreigt in 2020 veel meer CO2 uit te stoten dan is afgesproken. Volgens drie gerenommeerde onderzoeksbureaus komen we niet verder dan een CO2-reductie van 15 procent ten opzichte van 1990. Dat zou 25 procent moeten zijn volgens de afspraak, die in oktober nog bekrachtigd is door het gerechtshof in de internationaal spraakmakende Urgenda-zaak. Bij dat arrest veegde het hof vrijwel alle argumenten van de landsadvocaat van tafel.

Lees meer
logo

SDE+-regeling vanaf 2020 verbreed naar CO2-reductie

CommercieelBedrijventerreinenMaatschappelijk

28 november 2018
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) met ingang vanaf 2020 wordt verbreed naar CO2-reductie.

Lees meer
logo

Misvattingen over zakelijke zonnepanelen

CommercieelBedrijventerreinen

14 november 2018
Er zijn veel misvattingen over zonnepanelen op bedrijfsdaken in Nederland. Frank Heijckmann, benoemt en ontkracht ze. Hij beantwoord de meest gestelde vragen over zonnepanelen en benoemd de voor- en nadelen van zonnepanelen voor bedrijven. Uiteraard komt hij ook met oplossingen voor bedrijven die zelf geen zonnepanelen aan willen schaffen. Interessant artikel voor bedrijven die nog niet overtuigd zijn van zonnepanelen!

Lees meer
logo

Nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing

CommercieelBedrijventerreinenGemeentelijkMaatschappelijk

31 oktober 2018
Er zijn nieuwe en geactualiseerde erkende maatregelen voor energiebesparing. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het wijzigingsvoorstel voor bijlage 10 in de Activiteitenregeling op 5 oktober 2018 in consultatie gebracht. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) vallen, moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die zich in maximaal vijf jaar terugverdienen.

Lees meer
logo

Helft van kantoorgebouwen voldoet niet aan eisen!

CommercieelBedrijventerreinenGemeentelijkMaatschappelijk

31 oktober 2018
Naar verwachting moeten alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 1 januari 2023 een energielabel C (of beter) hebben. Deze verplichting wordt opgenomen in het Bouwbesluit. Naar schatting voldoet meer dan de helft van de kantoren in Nederland niet aan deze aanstaande verplichting. Wanneer een pand niet voldoet aan de eisen, mag het niet meer als kantoor gebruikt worden.

Lees meer
logo

Bedrijven moeten energiebesparing melden voor juli 2019

CommercieelBedrijventerreinenMaatschappelijk

31 oktober 2018
Bedrijven moeten onder het aangepaste Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht laten zien welke energiebesparende maatregelen ze doorvoeren. De deadline voor de eerste melding is 1 juli 2019.

Lees meer
logo

Niet eerder vertoonde maatregelen nodig om opwarming aarde te beperken tot 1,5 graad

CommercieelGemeentelijkMaatschappelijk

08 oktober 2018
De opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot maximaal 1,5 graad om het risico op droogte, overstromingen, extreme hitte en andere ernstige gevolgen voor honderden miljoenen mensen te beperken.

Lees meer
logo

'Verschil 1,5 en 2 graden opwarming erg groot, zeker voor Nederland'

CommercieelGemeentelijkMaatschappelijk

08 oktober 2018
Het lijkt verwaarloosbaar, een halve graad, maar er zijn zeer grote verschillen tussen een wereldwijde opwarming van 1,5 en 2 graden. Dat zal de conclusie worden van een belangrijk VN-rapport, waar deze week overeenstemming over moet worden bereikt.

Lees meer
logo

Veel bedrijven missen kennis en tijd voor verduurzaming

Commercieel

14 augustus 2018
Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven is actief met verduurzaming, maar kennis en tijd schieten vaak tekort. Dit blijkt uit een onderzoek dat GFK in opdracht van ABN AMRO Commercial Banking heeft verricht onder 349 Nederlandse bedrijven.

Lees meer
logo

2 op 5 kantoren nog niet klaar voor 2023

Commercieel

13 augustus 2018
Kantoorgebouwen moeten in 2023 beschikken over minimaal energielabel C. Aan deze verplichting voldoen momenteel slechts drie op de vijf kantoren, zo blijkt uit onderzoek. Om alsnog aan deze eis te voldoen, moeten vooral de energie-onzuinigste panden ingrijpend worden gerenoveerd.

Lees meer
logo

Investeren in zonnepanelen nu mogelijk zonder recht van opstal voor bank

Commercieel

10 augustus 2018
OVVIA uit Veldhoven is verantwoordelijk voor de exploitatie van zonnedaken volgens het ESCo-concept. Een ESCo is een belangrijke schakel bij de reductie van CO2 in het kader van de nieuwe klimaatwet.

Lees meer
logo

Industrie wil geld zien voor Klimaatakkoord

Commercieel

26 juli 2018
De Nederlandse industrie wil compensatie voor de kosten die ze moet maken voor het Klimaatakkoord van Parijs. De industrie verwacht dat tot 2030 €15 mrd tot €20 mrd extra investeringen nodig zijn voor projecten om de CO₂-uitstoot te reduceren.

Lees meer
logo

Wet verplicht verduurzamen van kantoorgebouwen definitief!

Commercieel

26 juli 2018
Met ingang van 2023 moeten kantoorgebouwen over een groen energielabel (Label C of beter) beschikken. Anders dan de algemene regel geldt dit niet alleen bij mutatie maar tevens tijdens gebruik van het gebouw door bv. de gebouweigenaar zelf.

Lees meer
logo

Hoofdlijnen Klimaatakkoord: SDE+-regeling blijft beschikbaar tot en met 2025

Commercieel

18 juli 2018
Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft.

Lees meer
logo

Klimaatneutrale industrie Zeeland

Commercieel

04 juli 2018
De Smart Delta Resources(SDR)-bedrijven pakken deze uitdaging aan en bezien welke kant het op gaat en hebben een routekaart laten ontwikkelen voor de industrie in de Deltaregio Zeeland en Noord-Vlaanderen.

Lees meer
logo

Gebouwen over zeven jaar helft energiezuiniger

CommercieelMaatschappelijk

25 juni 2018
Gebouwen gaan in de komende zeven jaar de helft minder energie verbruiken. Uiteindelijk moet zelfs al het Nederlandse vastgoed CO2-neutraal worden,

Lees meer
logo

Banken verplichten vastgoedverduurzaming

Commercieel

18 juni 2018
Banken verplichten vastgoedverduurzaming. Na ING en ABN AMRO introduceert ook de Rabobank verplichte energielabels bij nieuwe financieringen voor commercieel vastgoed. De bank wil de hele portefeuille binnen 10 jaar hebben verduurzaamd.

Lees meer
logo

Verplichting energielabel C voor kantoren

CommercieelMaatschappelijk

14 mei 2018
Verwacht wordt dat ieder kantoor groter dan 100m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen nemen!

Lees meer
logo

Duurzame energie in SDE+ wordt nog steeds goedkoper

CommercieelMaatschappelijk

14 mei 2018
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten.

Lees meer
logo

Project Zon op Bedrijven in Bernheze

CommercieelGemeentelijk

04 mei 2018
Bernheze - Vijf bedrijven in Bernheze kregen subsidie toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen. Een goede stap om de ambitie te verwezenlijken om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn.

Lees meer
logo

Eerste Meter Check wordt uitgevoerd bij Best Wool Carpets

CommercieelMaatschappelijk

04 mei 2018
De Meter Check wordt uitgevoerd om inzage te krijgen in meetverschillen tussen opwek, teruglevering en interne verbruik. Daarnaast is de klant benieuwd naar zijn sluipverbruik.

Lees meer
logo

Druk op bedrijven neemt toe om duurzamer beleid te voeren

Commercieel

19 april 2018
Een nieuwe internationale enquête van DNV GL, internationaal dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement, toont de groeiende kloof tussen beginners en leiders bij het beheren van duurzame leveringsketens.

Lees meer
logo

Verbrede snelweg A6 voorziet jaar eerder via zonnepanelen in eigen energiebehoefte

CommercieelGemeentelijkMaatschappelijk

19 april 2018
De A6 wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte.

Lees meer
logo

SDE Project Best Wool Carpets

Commercieel

04 april 2018
De businesscase van Best Wool Carpets, die met de hulp van Groene Groei een CO2 reductie van 60.500 kg CO2 per jaar realiseerde.

Lees meer