Bedrijventerrein Kraaiven

Voor een duurzaam Kraaiven!

Over Vitaal Kraaiven


Bedrijvenpark Kraaiven (ca 210 ha) is gelegen ten noorden van het Tilburg en wordt omsloten ten zuiden door het Wilhelminakanaal, ten oosten van de N261 (Midden-Brabantweg) en ten noorden door de Burgemeester Letschertweg. Het park biedt ruimte aan bedrijven van groot tot klein formaat. Op het bedrijvenpark zijn vooral de sectoren productie, logistiek, grootschalige distributie en proces technische bedrijven gevestigd. Kraaiven telt ca. 300 bedrijven met ± 8.000 arbeidsplaatsen. De uitgebreide Autoboulevard is goed zichtbaar op de Midden-Brabantweg (N261). Ook zijn er meerdere bedrijfsverzamelgebouwen welke voornamelijk gelegen zijn nabij het Wilhelminakanaal.

Op bedrijvenpark Kraaiven wordt sinds 2014 reclamebelasting berekend aan het gevestigde bedrijfsleven, waarmee een ondernemersfonds is gecreëerd. Dit fonds wordt aangevuld door de Gemeente Tilburg. Parkmanagement vereniging Vitaal Kraaiven beheert het ondernemersfonds. Met dit fonds wordt op Bedrijvenpark Kraaiven onder andere het basis servicepakket parkmanagement ten uitvoer gebracht.

Verduurzaming Kraaiven onderdeel van Green Deal


Maar liefst 7 Brabantse partijen ondertekende de Green Deal, voor verduurzaming van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg te Tilburg. Afspraken zijn vastgelegd voor een verduurzamingsaanpak waarbij de focus ligt op het stimuleren van de duurzame energietransitie.

Ondernemers van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg kunnen kansen benutten op het gebied van de circulaire economie, collectieve energie opwek, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De Vitaal bedrijfsverenigingen Kraaiven en Vossenberg, Gemeente Tilburg, Omgevingsdienst OMWB, Provincie Noord-Brabant, BOM Renewable Energy en Stichting MOED maken deel uit van de Green Deal.

Het verbreden van de duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van bestaande bedrijventerreinen is in Brabant nog niet eerder op deze schaal- en detailniveau aangepakt. Dit maakt dit project interessant voor kennisoverdracht en als voorbeeldproject voor verbreding van duurzaamheidsdoelstellingen op andere bestaande bedrijventerreinen.

Concrete doelen


100% van de bedrijven gevestigd op Kraaiven en Vossenberg zijn gedurende de Green Deal geïnformeerd over de wet- en regelgeving op het gebied van energie en aanvullende duurzaamheidsrichtlijnen die voor hun van toepassing zijn. En 50% van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven werkt via de Green Deal systematisch aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Gedurende de looptijd worden ook kansen en mogelijkheden geïdentificeerd en nader onderzocht op het gebied van circulaire economie, collectieve energie opwek, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Deze kansen kunnen, wanneer deze aanvullend zijn aan of een versterkend effect hebben op de stimuleringsaanpak inzake de energietransitie, in gezamenlijkheid verder worden ontwikkeld.

Met de routekaart goed op weg


Ondernemers die zich aanmelden voor verduurzaming krijgen een eerste gesprek waarbij de ambities en wensen worden besproken.

We geven inzage in het advies- en begeleidingstraject en de voordelen van deelname. Daarnaast geven we enkele praktijkvoorbeelden van ondernemers die met succes duurzame stappen hebben gezet.

Met het Maatwerkadvies nemen wij een uitgebreide inventarisatie op van het bedrijf. Zo verkrijgen wij inzicht in het huidige energieverbruik, CO2 footprint en energiebesparingspotentieel van het bedrijfspand. We geven op snelle en overzichtelijke wijze advies over de best passende energiebesparende maatregelen compleet met CO2-reductie, opbrengsten en terugverdiensten. Inclusief benchmark en indicatief energielabel. Met het Maatwerkadvies krijgen ondernemers inzage in welke mate zij voldoen aan de wet Activiteitenbesluit. Maar uiteraard reikt de ambitie van de scan verder (tot en met ‘aardgasvrij’ ondernemen).
Direct na de meeting werken we dit uit tot een voorstel in de vorm van de Groene Groei Routekaart. Dit is een beknopt stappenplan waar de ondernemer precies kan zien hoe zijn route gaat verlopen. Met behulp van de routekaart helpt Groene Groei stap voor stap om ondernemers te helpen verduurzamen. De behoefte aan begeleiding wordt geheel afgestemd op de wensen van de ondernemer.

Heeft u interesse om te verduurzamen? Neem dan contact met ons op!

Contact

Lopende projecten

Alle projecten