Bedrijventerrein-Tijvoort

Samen werken aan uw duurzame bedrijf(svoering)

GREEN DEAL


Maar liefst 4 Brabantse partijen ondertekenden de Green Deal, voor verduurzaming van de bedrijventerrein Tijvoort te Goirle. Afspraken zijn vastgelegd voor een verduurzamingsaanpak waarbij de focus ligt op het stimuleren van de duurzame energietransitie.


WAT LEVERT DE GREEN DEAL U OP?  • Advies en ontzorging.

  • Geld verdienen met energiebesparing.

  • Voldoen aan de Wet miliebeheer.

  • Inzicht in duurzame ondernemerskansen.


Ondernemers van het bedrijventerrein Tijvoort kunnen kansen benutten op het gebied van de circulaire economie, collectieve energie opwek, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Stichting ONS Tijvoort, stichting Duurzaam MOED, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, de gemeente Goirle en Groene Groei werken samen om de Green Deal vorm te geven.


CONCRETE DOELEN


De overeenkomst Green Deal Tijvoort maakt de weg vrij naar het verder verduurzamen van het Goirlese bedrijventerrein. Daarvoor is 150.000 euro beschikbaar. Het doel is het verder toekomstbestendig maken van het bedrijventerrein”, zegt Vincent Vorster, voorzitter van ONS Tijvoort.


MET DE ROUTEKAART GOED OP WEG


Ondernemers die zich aanmelden voor verduurzaming krijgen een eerste gesprek waarbij de ambities en wensen worden besproken.


We geven inzage in het advies- en begeleidingstraject en de voordelen van deelname. Daarnaast geven we enkele praktijkvoorbeelden van ondernemers die met succes duurzame stappen hebben gezet.


Met het Maatwerkadvies nemen wij een uitgebreide inventarisatie op van het bedrijf. Zo verkrijgen wij inzicht in het huidige energieverbruik, CO2 footprint en energiebesparingspotentieel van het bedrijfspand. We geven op snelle en overzichtelijke wijze advies over de best passende energiebesparende maatregelen compleet met CO2-reductie, opbrengsten en terugverdiensten. Inclusief benchmark en indicatief energielabel. Met het Maatwerkadvies krijgen ondernemers inzage in welke mate zij voldoen aan de wet Activiteitenbesluit. Maar uiteraard reikt de ambitie van de scan verder (tot en met ‘aardgasvrij’ ondernemen).
Direct na de meeting werken we dit uit tot een voorstel in de vorm van de Groene Groei Routekaart. Dit is een beknopt stappenplan waar de ondernemer precies kan zien hoe zijn route gaat verlopen. Met behulp van de routekaart helpt Groene Groei stap voor stap om ondernemers te helpen verduurzamen. De behoefte aan begeleiding wordt geheel afgestemd op de wensen van de ondernemer.


BEDRIJVENTERREIN TIJVOORT


Steeds meer Goirlese ondernemers vinden duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekend. Ze streven niet alleen naar een financieel gezond bedrijf, maar leveren ook een bijdrage aan een schoon milieu en een betere samenleving.


Omdat duurzaam ondernemen nog geen gemeengoed is en veel bedrijven hierbij informatie, advies en ondersteuning kunnen gebruiken, is het stimuleren van duurzaam ondernemen één van de speerpunten.


Heeft u interesse om te verduurzamen? Neem dan contact met ons op!

Deelnemen Green Deal

Bedrijventerreinenaanpak

Als Groene Groei hebben wij gemerkt dat verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en u als gemeente. Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie en het bepalen van één aanspreekpunt (in de vorm van een website). Groene Groei is ervaringsdeskundige op dit gebied.


Lees meer
logo

RRE project: Brabant Woont Slim

Bedrijventerreinen Kraaiven en VossenbergBedrijventerrein TijvoortCommercieelGemeentelijk

25 mei 2020
De Rijksoverheid gaf gemeenten van 9 oktober tot en met 14 november de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze regeling is bedoeld om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Groene Groei, uitvoerder van het energieloket Brabant Woont Slim, heeft de aangesloten gemeenten begeleid in het schrijven van zo’n aanvraag. Alle aanvragen zijn goedgekeurd.

Lees meer
logo

Greendeal op film

Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg

11 mei 2020
We zijn inmiddels een jaar hard aan het werk om de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg te helpen om duurzamer te worden. Met dit project begeleiden we bedrijven, zodat zij de juiste keuze maken bij verduurzaming van hun bedrijf. We leggen op allerlei manier contact met alle ondernemers. Denk daarbij aan een ledenvergadering, persoonlijke flyer actie en het maken van dit filmpje. 

Lees meer
logo

Dankzij Green Deal Kraaiven en Vossenberg al veel bedrijven verduurzaamd!

Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg

23 april 2020
De Green Deal Kraaiven en Vossenberg helpt bedrijven individueel én met collectieve projecten op weg naar een duurzamer bestaan. Dat is niet alleen een goede zaak, maar ook nog eens succesvol.  Meer dan 120 bedrijven hebben sinds de start van de Green Deal al een oriënterend gesprek gehad over hun mogelijkheden voor verduurzaming.

Lees meer