Groene Groei Scan (voor bedrijven)

De Groene Groei Scan is een doordachte aanpak waarin we de brede kennis van een energieadviseur trechteren via een gestructureerde werkwijze naar een gestandaardiseerd rapportageformat. Deze heeft als doel een bedrijf bondig, gestructureerd en concreet te vertellen welke stappen een ondernemers als beste kunt zetten om energie te besparen (of op te wekken) binnen het bedrijf. Zonder poespas, onafhankelijk en uitgaande van betrouwbare gegevens en richtlijnen.


Het rapport staat niet op zichzelf. Wij weten uit ervaring dat goed luisteren, coachen en begeleiden nodig is om met het advies als uitgangspunt te komen tot echte besparingen. Ofwel, de begeleiding rond het advies is zeker zo belangrijk als het advies zelf! Wij spreken daarom altijd over een adviestraject.


Dit adviestraject ziet er als volgt uit:  • Een kennismaking fysiek of per telefoon, waarin we de duurzame ambities in kaart brengen, inzage krijgen in bedrijf(sprocessen) en de rol van het energieverbruik, ook in financiële zin. Dit eerste gesprek is gratis. Pas in dit gesprek bepaalt een ondernemer of een Groene Groei Scan wilt laten uitvoeren. Bij een ‘ja’ plannen we een adviesdatum in.

  • Een intake via mail en soms de telefoon. Het bedrijf levert ons informatie aan, naast vrij opvraagbare informatie, die wij gebruiken om de adviseur voor te bereiden.

  • De adviseur brengt het bedrijf een bezoek van ongeveer 2 uur, stelt aanvullende vragen, brengt de nulsituatie in kaart en via een rondgang door het bedrijf, eventueel in combinatie met andere medewerkers, brengt hij de mogelijke bespaaropties in beeld. Tijdens deze rondgang heef een bedrijf uiteraard gelegenheid vragen te stellen. Het bedrijf krijgt direct al de nodige tips, die later ook in de rapportage terug te vinden is.

  • De adviseur werkt vervolgens zelfstandig de rapportage uit. Via onze backoffice krijgt het bedrijf het rapport in PDF aangeleverd.

  • Per telefoon licht de adviseur vervolgens het rapport aan het bedrijf toe en spreekt met door welke volgende stappen gezet kunnen worden. Desgewenst werkt de adviseur dit uit in de vorm van een bondige routekaart.

  • Wij mailen en/of bellen in het jaar na het uitbrengen van het advies 3 x om de voortgang op te nemen en waar nodig onze hulp aan te bieden bij de implementatie van het advies.


Meer weten over onze aanpak?

Dit formulier ondergaat momenteel onderhoud. Probeer het later nogmaals.