Groene Groei weet raad met verduurzamen gespikkeld bezit!

CommercieelGemeentelijk
Woningcorporatie Joost verduurzaamt en renoveert momenteel 89 huurwoningen in een woonblok van 100 woningen in de wijk Burgemeester Molenaarhoeven in Rosmalen. De 11 eigenaren van de koopwoningen, voormalig bezit van Joost, is gelegenheid geboden om deel te nemen aan onderdelen van het project, zoals de dakrenovatie. Het meekrijgen van dit gespikkeld bezit bij grootschalige renovatie van huurwoningen is uitdagend. Toch is het bij dit project gelukt een groot deel van de kopers (64%) mee te krijgen. Wat zijn de succesfactoren?

Vertrouwen inwoners


Bureau Fiks heeft in dit project gezorgd voor de bewonerscommunicatie en het over de drempel helpen van de bewoner-eigenaren. Persoonlijk contact zonder poespas, met een heldere boodschap en een aanlokkelijk perspectief, is de eerste goed stap. Alle 11 bewoners verschenen op de informatieavond en uiteindelijk tekende 7 bewoners voor het betaalde adviestraject van Groene Groei (met eigen bijdrage). De informatieavond was een belangrijk keerpunt waar bewoners vertrouwen kregen in alle betrokken partijen. De avond diende als stevig fundament voor het verdere verloop van het traject.

Groene Groei heeft vervolgens met elke bewoner onafhankelijk beoordeelt of onderdelen van het aanbod van Knaapen Groep, de uitvoerder van de renovatie, ook écht interessant zijn voor de bewoner. Daarnaast zijn eventuele alternatieven bekeken en zijn de voor- en nadelen toegelicht. Er is ook meegedacht over de financiering en er zijn combinaties van maatregelen doorgerekend in de maandlasten.

Ralf Klop, directeur van Groene Groei, hierover: “De combinatie van inzicht en overzicht via ons Duurzaam Woonplan en het vertrouwen in de adviseurs heeft het succes gebracht. Daarnaast was er ruimte voor persoonlijk contact, maar wel in een relatief korte tijdspanne. Bewoners realiseerden zich dat dit een unieke kans was die ze niet voorbij konden laten gaan. Belangrijke steun in de rug was de bijdrage van Joost (tegemoetkoming in advieskosten) en de gemeente ’s-Hertogenbosch (in de vorm van subsidie), waardoor bewoners een schappelijke eigen bijdrage betaalde. Ook was de rol van Knaapen Groep belangrijk. Door bewoners een heldere toelichting te geven op de technische uitvoering, de kwaliteit en het proces ontstond er veel vertrouwen. We hebben in dit project veel voordelen in beeld gebracht voor zowel corporatie, aannemer, financier als bewoner. Als voorbeeld geef ik besparing op dakrandafwerking en werk met werk maken, zoals steigers die al in de wijk staan opgesteld. Dat geeft mogelijkheden voor een betaalbare opschaling: in Nederland moeten naar schatting nog 100.000 gespikkeld bezit woningen worden verduurzaamd!”


Procesaanpak Groene Groei


Groene Groei heeft een procesaanpak om wijken of woonblokken met gespikkeld bezit te verduurzamen. Deze procesaanpak bestaat uit 7 stappen om de kans te vergroten dat bewoner-eigenaren in een voormalige corporatiewoning kunnen én willen meedoen met een renovatie of onderhoudsaanpak van een woningcorporatie. Elke stap is nauwkeurig samengesteld en bevat ondersteunende tools en materialen.

Stap 1: Activatie van bewoners
Stap 2: Bewonersavond
Stap 3: Offerte adviesbegeleiding Duurzaam Woonplan ondertekenen
Stap 4: Duurzaam Woonplan doorlopen met begeleiding

Stap 5: Hulp bij financiering en subsidies
Stap 6: Keuze uit aanbod maatregelen
Stap 7: Akkoord en naar uitvoering

Resultaat van het traject


Het resultaat van het traject mag er zijn. Via de informatieavond tekende 64% voor het Duurzaam Woonplan. Vervolgens maken nu alle bewoners stappen naar maatregelen als spouwmuurisolatie of een warmtepomp, naast de stap naar de complete dakrenovatie. Dit alles binnen 6 weken vanaf het moment dat zij hun handtekening plaatsten onder de adviesbegeleidingsopdracht aan Groene Groei.

Bij de eerste woningen staan de steigers al tegen de gevel aan. Groene Groei is trots op het resultaat en gaat vol vertrouwen toekomstige gespikkeld bezit projecten in. Morris Ham, projectleider, zegt daarover: ‘’In het gehele proces heeft de nadruk gelegen op ontzorging van en betrokkenheid bij particuliere bewoners. Dat betekent ook dat we er in de avonduren wilden zijn mét de bijbehorende tooling voor de bewoners. Bovendien hebben we ons stevig verdiept in de wijk. Omdat we bij Groene Groei ontzettend veel kennis hebben van de omgeving en van het verduurzamen van woningen voelde dit project echt aan als onze tweede natuur.’’

Contact


Heeft u interesse in onze procesaanpak op het gebied van gespikkeld bezit? Wij komen graag in contact om te zien wat we voor u kunnen betekenen én om onze procesaanpak uitgebreider toe te lichten. Groene Groei is te bereiken op 085 0410410 of info@groenegroei.nl.