Groene Groei begeleidt gemeenten bij het geven van een webinar over het EVI-Project

Gemeentelijk

Op donderdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de provincie, samen met gemeenten Bernheze, Breda, en Tilburg een webinar over het verduurzamen van woningen van huishoudens met een smalle beurs. Groene Groei was nauwe betrokken bij de ontwikkeling van het EVI-project en begeleidt de gemeenten bij het geven van het webinar. Uit het EVI-project is bijvoorbeeld een traject vanuit de gemeente Bernheze gestart dat Groene Groei faciliteert. Voor wie


Het webinar is interessant voor professionals in de energietransitie (sociaal domein en energie-/duurzaamheidsdomein) welke aan de slag zijn of willen met het verduurzamen van woningen. Specifiek voor het verduurzamen van woningen van particuliere eigenaren en huurders in sociale woningbouw, beide met een smalle beurs.


Afwisselend programma


In een afwisselend programma krijgen deelnemers meer inzicht over hoe huishoudens met een smalle beurs te betrekken in de energietransitie. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en deelsessies waar er 2 van bij te wonen zijn.


Deelsessies:  1. Gespikkeld bezit: hoe kan je met en voor eigenaren van ‘gespikkeld bezit’ aan de slag?

  2. Hoe raak je in gesprek met bewoners? En welke concrete inzichten haal je als gemeente daar uit, om de energietransitie vooruit te helpen.

  3. Hoe kan data je helpen om in de TVW en de WUP met een smalle beurs aan de slag te gaan?


Aanmelden


Via het aanmeldformulier kunnen deelnemers zich aanmelden voor het Webinar. Als deelnemers nog een onderwerp of vraagstuk behandeld willen hebben, kunnen ze dat in het aanmeldformulier kwijt.


Magazine EVI


Eind maart hebben is  het magazine, Energie voor Iedereen, gepubliceerd. In dit magazine is  meer te lezen over de geleerde lessen van 4 pilot-gemeenten.