Green Deal, al meer dan 50 bedrijven doen mee!

Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg

Sinds dat we begin van dit jaar van start zijn gegaan zijn er al meer dan vijftig bedrijven op Kraaiven en Vossenberg die mee doen met de Green Deal. Op basis van de uitgevoerde scan is ruim 2,8 miljoen kg potentiële CO2 reductie geïdentificeerd. Daar zijn wij als Groene Groei trots op. 


Door Gemeente Tilburg, Provincie Noord Brabant, BOM, de omgevingsdienst en stichting Moed is een budget beschikbaar gesteld om de verduurzaming van bedrijven te versnellen. Wij van Groene Groei kunnen daardoor u kosteloos ondersteunen bij het bepalen van uw ambitie en deze uitwerken in een routekaart. Zo worden de te zetten stappen concreet en heeft u een horizon voor het waarmaken van uw ambitie.


Door het uitvoeren van een scan wordt inzichtelijk gemaakt waar het bespaarpotentieel zit. Bovendien krijgt u een voorzet van mogelijk te nemen maatregelen. De scan helpt u bij uw verantwoording met betrekking tot het activiteitenbesluit.


Wist u dat deelnemers aan de Green Deal door de omgevingsdienst worden ontzien? De moeite waard dus. Wacht niet langer en maak ook gebruik van onze expertise! Via deze link kunt u contact opnemen. Hieronder ziet u de flyer die we hebben uitgedeeld.