Zonnepanelen Advies

Informatie

Veel ondernemers zijn geïnteresseerd in zonnepanelen. Door het vele aanbod, ingewikkelde subsidieregelingen en partijen die enkel het eigen product promoten, zetten veel ondernemers de stap niet. Voor deze ondernemers hebben wij een onafhankelijk adviesproduct ‘Het zonnepanelen advies’ .

Het zonnepanelen advies bestaat uit:

  • Inzage in wat zonne-energie u kan opleveren
  • Inzage in de technische mogelijkheden op uw bedrijfsgebouw
  • Een overzicht van mogelijke subsidies en investeringsaftrekmogelijkheden
  • Tips over hoe met succes over te gaan tot aanschaf van zonnepanelen, beheer en onderhoud. Tevens inzage in veiligheid

Inschrijven

Misschien bent u ook geintresseerd in:

Zonnepanelen Businesscase

Ondernemers met een grootverbruiksaansluiting kunnen gebruik maken van subsidie duurzame energie. Veel ondernemers zijn zich hier onvoldoende van bewust. Bovendien is het zonder kennis van zaken lastig een goede businesscase te maken. Groene Groei helpt deze bedrijven met het ontwikkelen van een zonnepanelen project, inclusief betrouwbare businesscase en de aanvraag van Subsidie Duurzame Energie.


Lees meer

Meter Check

Bespaarcheck gerelateerd aan uw aansluiting(en) en energiecontracten: Hoe hoog is uw sluipverbruik, heeft u mogelijk een te grote energieaansluiting en dus te hoge lasten? Bevatten uw facturen mogelijk fouten? Met de Meter Check start u route naar besparing en een duurzame bedrijfsvoering.


Lees meer