Opzetten Energieloketten

Als gemeente bent u waarschijnlijk druk bezig uw wijken en buurten voor te bereiden op een aardgasvrij Nederland. Een goede voorlichting van bewoners is daarbij een belangrijke eerste stap. Maar hoe informeer je bewoners effectief over de toekomstige warmtevoorziening? En hoe stimuleer je hen om vervolgens aan de slag te gaan? Een energieloket is voor al deze zaken effectief!

Kan uw gemeente hulp gebruiken bij het uitrollen van een energieloket? Dit heeft Groene Groei inmiddels voor meer dan 15 gemeenten gedaan. In de gemeenten waaraan wij onze energieloketten leveren informeren wij inwoners hoe ze verstandige keuzes kunnen maken die voor hun woning, wensen en budget passend zijn. Door dit zo simpel en laagdrempelig mogelijk te maken, enthousiasmeren wij bewoners om bij te dragen aan de energietransitie. Waarom zou uw gemeente het wiel opnieuw moeten uitvinden, als wij u vakkundig kunnen helpen. Wij zetten graag een onafhankelijk energieloket voor uw gemeente op!

Om het Energieloket op te zetten hanteren wij de volgende stappen:

 1. We maken altijd eerst een projectplan inclusief begroting & planning. Zo zijn we er zeker van dat u helemaal tevreden bent met het plan en het past bij uw gemeentelijk beleid.
 2. Wij zetten voor uw  Energieloket een website op (CMS). Dit is afgestemd op uw lokale aanpak en wensen, met o.a. digitale tools, telefonische bereikbaarheid en actuele landelijke content over verduurzaming en de energietransitie. Van deze website maken wij een platform waar aanbieders, adviseurs en klanten bij elkaar komen. Tegelijkertijd verzorgen we de opzet van een klantreismanagementsysteem (CRM) waarmee we al het klantcontact vastleggen en beheren.
 3. We zetten een communicatiestrategie en een communicatie uitvoeringsplan op en houden daarin rekening met uw wensen.
 4. We stemmen gezamenlijk met u af wat de diensten zijn die we aan gaan bieden op de website. Er is door ons grote netwerk en interne expertises (zoals gecertificeerde adviseurs en procescoaches) heel veel mogelijk. Zo hebben wij allerlei soorten adviezen waarmee we inwoners uit uw gemeente echt verder kunnen helpen.

DIENSTVERLENING

Als het Energieloket opgezet is bieden wij eigenlijk alles wat u als gemeente zou willen:

 • Uitvoeren van communicatie (offline- en online); delen van inspirerende voorbeelden, lokale activiteiten en algemene berichten. Maar wij kunnen voor inwoners uit uw gemeente ook een nieuwsbrief of nieuwflits leveren. Zo maken we de energietransitie voor uw inwoners tastbaar.
 • Beheer van website CMS en CRM; doorontwikkeling van de website.
 • Back office/ helpdesk (eerstelijns support); leveren van bemensing, procescoaches en inhoudelijk adviseurs. Klanten stap voor stap inspireren en begeleiden van oriëntatie tot uitvoering van duurzame maatregelen.
 • Beheer en doorontwikkeling aanbiedersplatform (toetsing en kwaliteit).
 • Rapportage en verantwoording van activiteiten en resultaten (CO2 besparing, aantal deelnemers).
 • Opzetten en uitvoeren van evenementen. Wij hebben bijvoorbeeld een duurzaam Tiny House waarmee we shows neer kunnen zetten.
 • Opleiden van inwoners uit uw gemeente tot procescoaches.
 • Opzetten en uitvoering geven aan wijkverduurzamingsplannen. Wij hebben adviesproducten die zich uitstekend lenen voor een wijkverduurzamingsaanpak. Daarmee versnellen wij de energietransitie in uw gemeente.
 • Maken van een webshop om uitvoering te geven aan RRE of RREW.
 • Nog veel meer, door onze zijn ervaring kunnen we uitvoering geven aan alle wensen van uw gemeente. Al die wensen bespreken wij graag met u.

Bent u benieuwd wat Groene Groei voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten over onze aanpak?