Groene Groei Scan

Groene Groei Scan

De Groene Groei Scan is een doordachte aanpak waarin we de brede kennis van een energieadviseur trechteren via een gestructureerde werkwijze naar een gestandaardiseerd rapportageformat. Deze heeft als doel u bondig, gestructureerd en concreet te vertellen welke stappen u als beste kunt zetten om energie te besparen (of op te wekken) binnen uw bedrijf. Zonder poespas, onafhankelijk en uitgaande van betrouwbare gegevens en richtlijnen.

Het rapport staat niet op zichzelf. Wij weten uit ervaring dat goed luisteren, coachen en begeleiden nodig is om met het advies als uitgangspunt te komen tot echte besparingen. Ofwel, de begeleiding rond het advies is zeker zo belangrijk als het advies zelf! Wij spreken daarom altijd over een adviestraject.

Dit adviestraject ziet er als volgt uit:

 • Een kennismaking fysiek of per telefoon, waarin we uw duurzame ambities in kaart brengen, inzage krijgen in uw bedrijf(sprocessen) en de rol van het energieverbruik, ook in financiële zin. Dit eerste gesprek is gratis. Pas in dit gesprek bepaalt u of een Groene Groei Scan wilt laten uitvoeren. Bij een 'ja' plannen we een adviesdatum in.
 • Een intake via mail en soms de telefoon. U levert ons informatie aan, naast vrij opvraagbare informatie, die wij gebruiken om de adviseur voor te bereiden.
 • De adviseur brengt u een bezoek van ongeveer 2 uur, stelt u aanvullende vragen, brengt de nulsituatie in kaart en via een rondgang door het bedrijf, eventueel in combinatie met andere medewerkers, brengt hij de mogelijke bespaaropties in beeld. Tijdens deze rondgang heef u uiteraard gelegenheid vragen te stellen. U krijgt direct al de nodige tips, die u later ook in de rapportage zult terugvinden.
 • De adviseur werkt vervolgens zelfstandig de rapportage uit. Mogelijk dat hij nog contact opneemt ivm verheldering van u op een aantal vragen. Vervolgens rond hij zijn rapport af en via onze backoffice krijgt u het rapport in PDF aangeleverd.
 • Per telefoon licht de adviseur vervolgens het rapport aan u toe en spreekt met u door welke volgende stappen u kunt zetten. Desgewenst werkt de adviseur dit uit in de vorm van een bondige routekaart (optioneel, + 1 uur).
 • Wij mailen en/of bellen u in het jaar na het uitbrengen van het advies 3 x om de voortgang op te nemen en waar nodig onze hulp aan te bieden bij de implementatie van het advies.

Dit totale adviestraject vergt gemiddeld 6 uur inzet per bedrijf en kost gemiddeld 540 euro exclusief BTW

Voordelen

 • Inzage in uw energieverbruik en belangrijkste energieverbruikers.
 • Inzage in uw bespaarpotentieel in energieverbruik, geld en CO2 reductie. Onderwerpen zijn:  processtroom, proceswarmte, zonnepanelen, apparatuur & ICT, koeling, ventilatie, verlichting, tapwater en verwarming.
 • Een score of 5 variabelen die inzage geven hoe gezond uw kantoor is (voor uw medewerkers)
 • Een overzicht van de maatregelen met per maatregel een indicatie van de kosten en baten, inclusief een top 5 maatregelen.
 • Per maatregel ook aangegeven of deze onderdeel uit maken van de EML-lijst die in het kader van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing is.
 • Overzicht van subsidies en financieringsmogelijkheden die voor u van toepassing kunnen zijn.
 • Telefonische helpdesk van deskundige adviseurs

U krijgt het resultaat netjes van ons aangeleverd, zodat u dit rapport ook kunt laten zien aan de milieudiensten in het kader van het Activiteitenbesluit.

Voorbereiding op het activiteitenbesluit
Het rapport dat u van ons ontvangt geeft globaal inzichten om de huidige energieprestatie en laat maatregelen zien die erkend worden voor het Activiteitenbesluit. Met dit rapport kunt u aantonen aan de milieudiensten dat u bezig bent stappen te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit. Optioneel werken we met u de gehele EML lijst uit en helpen u bij de verantwoording. Uiteraard zult u, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de wet, wel zelf duurzame maatregelen moeten treffen. Heeft u hulp nodig bij het realiseren van de maatregelen, dan helpen wij u graag.

Inschrijven