Groene Groei Scan

Informatie

Het grootste deel van de gebouwen en woningen is ouder dan 10 jaar, vaak slecht geïsoleerd en bijna altijd onzuinig. Ieder gebouw heeft een specifieke energievraag, maar besparen kan altijd. In de regel is 10% besparen op jaarbasis mogelijk.

Met de Groene Groei Scan wordt in kaart gebracht :

  • Wat de ambitie van de onderneming is mbt energieneutraal vastgoed/bedrijfsvoering
  • Controle van energie- en netwerkfacturen en eventuele bespaarmogelijkheden (bijvoorbeeld door een te grote aansluiting)
  • Wat het energieverbruik is en hoe deze tot stand komt
  • In hoeverre wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit en welke aanvullende maatregelen nodig zijn
  • Welke kosten en besparingen (obv kentallen ) gemoeid zijn met deze maatregelen
  • Tips voor een vervolg

 

 

Inschrijven

Misschien bent u ook geintresseerd in:

Groene Groei Maatwerk Advies

Als u een energiezuiniger gebouw wilt, bijvoorbeeld omdat uw kantoor voor 2023 label C moet hebben, kunt u kiezen voor een maatwerkadvies. Ook een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.


Lees meer

Groene Groei EPA-U advies

Als u een energiezuiniger gebouw wilt, bijvoorbeeld omdat uw pand voor 2023 label C moet hebben, kunt u kiezen voor een EPA-U. Ook een geplande verbouwing van uw accommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een dergelijk advies te laten uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.


Lees meer

Meter Check

Bespaarcheck gerelateerd aan uw aansluiting(en) en energiecontracten: Hoe hoog is uw sluipverbruik, heeft u mogelijk een te grote energieaansluiting en dus te hoge lasten? Bevatten uw facturen mogelijk fouten? Met de Meter Check start u route naar besparing en een duurzame bedrijfsvoering.


Lees meer