Groene Groei Monitoring

Groene Groei Monitoring

Met Groene Groei Monitoring is het mogelijk alle bedrijven binnen een beheeromgeving te monitoren.

Wat doet Groene Groei Monitoring:
- Analyseert, voorspelt én corrigeert vroegtijdig het energieverbruik.
- Tot 40% minder energieverbruik, CO2-uitstoot en kosten.
- Monitoren en verbeteren binnenklimaat.
- Benchmarken van de energieprestaties.
- Direct inzicht in het rendement op investeringen.
- Overzichtelijke rapportages op maat.
- Onafhankelijk van energieleveranciers en installateurs.

Monitoring bedrijf
Met Groene Groei Monitoring kiezen bedrijven tussen:

 • a) Monitoring op hoofdmeterniveau: Inzicht wordt verkregen in de verbruikspatronen
  en energiekosten. Op basis van deze data bepalen we bespaarpotentieel door
  analyse van verbruikspieken, sluimerverbruik en onnodige draaiuren van de
  installatie(s). Het bespaarpotentieel van het uitlezen van hoofdmeter is >5% op
  jaarbasis.
 • b) Monitoring op submeterniveau: Diepgaande analyse van de energiestromen op
  gebouwen, ruimtes en gebruikers. Er wordt hardware wordt op de locatie
  geplaatst en meet real-time de energiestromen van het gebouw. Met deze (real-
  time) data kunnen we verbruik voorspellen en hierop alarmeren, diepgaande
  analyses uitvoeren en besparingen simuleren. Het bespaarpotentieel met submeters
  is >10% op jaarbasis.

Groene Groei biedt ondersteuning bij het gebruik van het portaal of verzorgt het
energiemanagement met dit portaal voor het bedrijf.

Inschrijven