Groene Groei Maatwerk Advies

Informatie

Als u een energiezuiniger gebouw wilt, bijvoorbeeld omdat uw kantoor voor 2023 label C moet hebben, kunt u kiezen voor een maatwerkadvies. Ook een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

Het Groene Groei Maatwerkadvies bestaat uit:

  • Uw duurzame ambitie
  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • Inzicht tot in welke mate voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen*
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

* De Erkende Maatregellijstwordt meegenomen in het advies; dat zijn maatregelen waarmee u voldoet aan het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Maar daarnaast worden ook aanvullende maatregelen worden voorgesteld.

Laat u de aanbevolen maatregelen uitvoeren? Dan kunt u subsidie ontvangen voor het advies. Optioneel is het mogelijk ook een energielabel op te laten maken.

Let op: Bij het maatwerk advies krijgt u een jaar lang extra begeleiding van een procescoach van Groene Groei. Deze helpt u bij de stappen richting realisatie van het advies. Mocht aanvullend inhoudelijke expertise nodig zijn, dan kan ook een beroep worden gedaan op een van de adviseurs. Dit laatste is tegen betaling.

Inschrijven

Misschien bent u ook geintresseerd in:

Groene Groei EPA-U advies

Als u een energiezuiniger gebouw wilt, bijvoorbeeld omdat uw pand voor 2023 label C moet hebben, kunt u kiezen voor een EPA-U. Ook een geplande verbouwing van uw accommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een dergelijk advies te laten uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.


Lees meer

Meter Check

Bespaarcheck gerelateerd aan uw aansluiting(en) en energiecontracten: Hoe hoog is uw sluipverbruik, heeft u mogelijk een te grote energieaansluiting en dus te hoge lasten? Bevatten uw facturen mogelijk fouten? Met de Meter Check start u route naar besparing en een duurzame bedrijfsvoering.


Lees meer