Bedrijventerreinenaanpak

Als Groene Groei hebben wij gemerkt dat verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak.

Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en u als gemeente. Een collectieve aanpak begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie en het bepalen van één aanspreekpunt (in de vorm van een website). Groene Groei is ervaringsdeskundige op dit gebied.

Wij inventariseren alle stakeholders op een bedrijventerrein voor u, maken een website (CMS) en een klantvolgsysteem (CRM) en verzorgen vervolgens voor elk bedrijf op het bedrijventerrein een maatwerkadvies.

 

Het maatwerkadvies

Met het Maatwerkadvies nemen wij een uitgebreide inventarisatie op van het bedrijf. Zo verkrijgen wij inzicht in het huidige energieverbruik, CO2 footprint en energiebesparingspotentieel van het bedrijfspand. We geven op snelle en overzichtelijke wijze advies over de best passende energiebesparende maatregelen compleet met CO2-reductie, opbrengsten en terug verdiensten. Inclusief benchmark en indicatief energielabel.

Met het Maatwerkadvies krijgen ondernemers inzage in welke mate zij voldoen aan de wet Activiteitenbesluit. Maar uiteraard reikt de ambitie van de scan verder (tot en met ‘aardgasvrij’ ondernemen).

 

Routekaart

Direct na de meeting werken we dit uit tot een voorstel in de vorm van de Groene Groei Routekaart.

Dit is een beknopt stappenplan waar de ondernemer precies kan zien hoe zijn route gaat verlopen. Met behulp van de routekaart helpt Groene Groei stap voor stap om ondernemers te helpen verduurzamen. We geloven dat het essentieel is om elke stap goed te doorlopen. Zo kunnen we een bedrijf inpassen in onze klantreis, afhankelijk van de stap waarin hij zich bevindt. Op die manier ontvangt een bedrijf altijd de juiste informatie en wordt door de juiste communicatie geïnspireerd en aangezet tot actie. De behoefte aan begeleiding wordt dus geheel afgestemd op de wensen van de ondernemer.

Groene Groei hanteert vier pijlers, die richting geven aan ons stappenplan om ondernemers te motiveren om te verduurzamen. Wij hebben geleerd deze pijlers te hanteren om het optimale resultaat te kunnen behalen.

  • Stap voor stap: Verduurzaming is een proces, dat met de juiste route kan worden gerealiseerd. Daarom beginnen we bij het begin en nemen wij bedrijven mee in onze klantreis, zodat wij met hen de juiste route uit kunnen stippelen en wij hen kunnen begeleiden tijdens de reis.
  • Kwaliteit voorop: Kwaliteit zorgt voor een duurzaam resultaat. Dat kan alleen worden bereikt door te kijken naar de behoefte van bedrijven, duurzame relaties met je partners te onderhouden en te investeren in je eigen kennis en expertise. Bij stappen richting uitvoering is prijs niet leidend, maar kwaliteit en Total Cost of Ownership (TCO).
  • Klanttevredenheid: Verduurzamen is een proces dat niet gaat om kortdurende resultaten. Wij weten hoe belangrijk het is dat bedrijven er in gaan geloven, enthousiast worden en blijven. Continu aandacht geven, blijven inspireren en motiveren, het draait om het behouden van lange en duurzame relaties waardoor er echt wordt verduurzaamd.
  • Meten is weten: Verduurzamen betreft niet alleen het realiseren van maatregelen. Het gaat om de resultaten. Door die in kaart te brengen, verkrijgen we inzichten in de prestaties. Zo zien we altijd of de maatregelen naar behoren presteren en hebben we inzichtelijk wat onze inspanningen opleveren. Zichtbaar goede resultaten motiveren bedrijven vaak extra om een volgende stap in het proces van verduurzaming te maken. Succes smaakt naar meer!

 

Meer weten over onze aanpak? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten over onze aanpak?