De Green Deal: een gouden kans voor ontzorgd verduurzamen

Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg

In oktober 2018 werd de Green Deal ondertekend voor verduurzaming van de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. Een van de pijlers daarbinnen is de energietransitie. Een jaar later is het een goed moment om te kijken hoe de uitvoering van de Green Deal ervoor staat: “We zijn goed op weg, maar nu is het echt tijd voor actie.”


Ondersteunen en ontzorgen


Het woord is aan Christel Tax, parkmanager bij Solaris Parkmanagement, en Ralf Klop, directeur van Groene Groei.  Christel’s rol is vooral het ondersteunen en ontzorgen van ondernemers, onder meer op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg: “De Green Deal is hiervan een mooi voorbeeld. Ondernemers hebben zelf de plicht om aan wetgeving te voldoen, maar wij willen ze wel helpen.”


Die hulp komt bijvoorbeeld van Ralf, die met Groene Groei bedrijven begeleidt naar energiebesparende maatregelen. ”Dat begint vaak met een scan van het bedrijf, een basis waarbij je in de breedte kijkt naar realiseerbare gas- en elektriciteitsbesparingen. Op basis daarvan maken we een routekaart: wat wil je daadwerkelijk gaan doen de komende jaren? Dat leggen we vast in een stappenplan, en daarmee gaan we ondernemers stapsgewijs begeleiden. Bij het traject hoort namelijk ook 5 uur gratis begeleiding.”


Van laaghangend fruit tot bedrijfsprocessen


De scan draait voor een deel om bewustwording, en de uitkomsten zijn dan ook regelmatig een echte eye-opener. Ralf: “Veel ondernemers denken aan zonnepanelen of led-verlichting, maar het gaat veel verder. Soms zijn het kleine dingen die je vandaag nog kunt regelen, de quick wins. Denk aan het aanpassen van schakeltijden van ketels aan de gebruikstijden. Dat kost 100 euro en bespaart 170 euro per jaar.”


Ralf begint te lachen: “Of isoleren. Dat is misschien een duf onderwerp, maar er wordt gigantisch veel energie verspild omdat bedrijven slecht geïsoleerd zijn.” Christel vult hem aan: “Het is laaghangend fruit dat ook in de rapporten terugkomt. Je huis isoleer je wel, maar bedrijven zijn soms zo lek als een mandje. Zo’n scan helpt dan echt.”


Er komen echter ook grote, bedrijfsspecifieke adviezen uit voort. Een voorbeeld uit een rapportage is het het verplaatsen van warme lucht van productie naar magazijn: een simpele maatregel die 15.000 euro kost en jaarlijks 7,800 euro bespaart. Ralf: “Of door shelters met luchtkussens, een soort tochtschermen bij losplaatsen. Dat kost 18.000 euro, en het levert 10.000 euro per jaar op. Binnen twee jaar verdien je dat dus terug! En dan zie je dat ondernemers echt geïnteresseerd raken: het raakt hun processen.”


Mooie voorbeelden


De aanpak slaat aan, met mooie voorbeelden als gevolg. Ralf: “Inmiddels hebben we 54 Green Deal-deelnemers en 47 bedrijven waar we actief dingen voor doen. Dat kan gaan om offertes rond zonnepanelen en led, warmtepompen en monitoringssystemen, maar ook om zonnethermie of gasloze nieuwbouw. En we helpen dus ook bij het verbeteren van bedrijfsprocessen: wat kun je daar aan energie besparen?”


Toch gaat het de twee ondanks de successen eigenlijk niet snel genoeg. Christel: “Veel bedrijven willen echt wel verduurzamen, maar hebben het gewoon hartstikke druk. “Goed idee, moeten we iets mee doen,” hoor ik dan, en vervolgens wordt het uitgesteld. Dat is jammer, want de Green Deal biedt echt een mooie kans om je als ondernemer praktisch te laten ontzorgen.”


Ralf: “Zo’n verduurzamingstraject kost ook tijd. Het liefst hadden we nu al 200 bedrijven geadviseerd, maar zo snel gaat dat niet. We zijn negen maanden bezig en gaan nu pas naar de uitvoering toe. Het is een lange aanloop en bedrijven hebben er intern de tijd voor nodig. Toch hopen we dat ondernemers enthousiast worden en aanhaken als ze de resultaten bij andere bedrijven zien, wat zij investeren en daarmee besparen.”


De volgende stappen


Ralf en Christel denken nu ook al na over de volgende fase: “We willen uiteindelijk meer bedrijven aantrekken. Dat kan tijdens bijeenkomsten van Vitaal, maar we zijn ook bezig met een flyeractie en bedrijfsbezoeken.” Christel: “Voor ondernemers moet het tastbaar gemaakt worden, en daar moeten we de tijd voor nemen. Je wilt het niet overhaasten, en we hebben gelukkig ook drie jaar de tijd. Maar uiteindelijk moeten bedrijven wel en kunnen ze de energietransitie niet vooruit blijven schuiven.”


“We willen ook kijken naar collectieve energiemaatregelen, want het blijkt dat die behoefte er is, zeker bij kleinere bedrijven,” vervolgt Christel. “Zij kunnen dan aanhaken bij de grotere buren. De mogelijkheden zijn heel breed: zonnepanelen, afspraken maken met het warmtenet, of een collectieve windmolen. De komende periode gaan we zien wat het beste past bij de ondernemers en de terreinen.”


Tot slot vindt Ralf dat energiemonitoring nu onderbelicht blijft. “Weten wat je verbruik is en daadwerkelijk gaan monitoren hoe investeringen zich terugverdienen, dat levert echt veel op. Geld, maar ook bewustwording. Je kunt er dan zelfs een challenge van maken en je medewerkers erbij betrekken. Dat maakt het nog leuk ook!”


Intrinsieke motivatie


Toch geeft Christel toe dat het initiatief uiteindelijk bij de ondernemers ligt: “Wij bieden hulp, maar de intrinsieke motivatie moet er natuurlijk wel zijn. Ik denk dat ondernemers soms ook iemand intern aan moeten wijzen om ermee aan de slag te gaan. Een paar uur investeren om een adviseur te begeleiden door het pand, dan heb je al een goede start gemaakt.”


Ze raadt daarom iedereen aan om aan de slag te gaan met de scan: “Het geeft overzicht, en je hoeft niet alles tegelijk te doen. Maar het mooie is wel dat er een vehikel is met de Green Deal. Bedrijven laten ook de mogelijkheden van subsidies regelmatig onbenut, maar die maken vaak het verschil tussen een hele goede en geen businesscase. En er is dus kennis en expertise. Onder andere in de vorm van Ralf,” besluit ze lachend.


Heb je als ondernemer vragen over de Green Deal of wil je ook deelnemen? Neem dan vrijblijvend contact op met Groene Groei.


Door: Michael Doove