Jeroen Jansen

Jeroen is een All-round  energieadviseur voor woningeneigenaren en huurders. Naast individuele particuliere adviezen, heeft hij veel ervaring met gemeentelijke verduurzamingstrajecten voor particuliere eigenaren. Een van zijn sterke punten is om de energietransitie om te zetten naar een behapbaar en begrijpelijk stappenplan, gericht op de specifieke wensen van de bewoner. Met dit stappenplan kan de bewoner gelijk aan de slag en positief bijdragen aan een klimaat neutrale toekomst.

Jeroen is daarnaast lid van 2 energiecorporaties en actief betrokken bij 2 Europese projecten in de gemeente Tilburg gericht op verduurzaming en burgerparticipatie in de wijk:

  • Project SMILE (Social Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale woningvoorraad)
    Dit project is gericht om met bewoners en verschillende samenwerkende partijen, een aanpak op te zetten en keuzes te maken die leiden tot een wijk die op termijn CO2-neutraal en aardgasvrij kan zijn.

  • Project RHEDCOOP (Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COÖPeraties)
    In dit project wordt een coöperatief model uitgewerkt om een klein aantal private woningen te verduurzamen. Daarbij gaat het niet alleen om slimme technologische ontwikkelingen, maar ook om ervaring op te doen met innovatieve financieringsmodellen (o.a. ESCo model), zodat de energietransitie ook voor de bewoners met een minder grote beurs uitvoerbaar wordt.


Om de dienstverlening richting particulieren en zakelijke markt verder uit te breiden, ben ik in de afrondende fase voor de EP-W (woningen) en EP-U (Utiliteit) certificering conform de nieuwe NTA8800 methode.

Contact