Bert ten Haaf

Bert heeft in Nederland zijn sporen verdiend met innovatieve projecten. Zo ontwikkelde hij samen met vijf marktpartijen De Zorgsleutel, een voordelig en flexibel concept voor huisvesting in de gezondheidszorg.

Ook gaf hij als productmanager vorm aan de BSO-box, een modulair systeem met compleet ingerichte units voor buitenschoolse opvang. Verder was hij betrokken bij de ontwikkeling van diverse gevelsystemen van Mosa Facades.

De klantbehoefte staat bij Bert centraal, maar hij praat de klant niet naar de mond. Behalve aan zijn expertise ontleent hij namelijk veel van zijn slagkracht aan zijn onafhankelijkheid.

Zijn transparantie en beproefde aanpak garandeert u een eerlijk en afgewogen advies, gericht op een voor uw situatie zo optimaal mogelijk eindresultaat.
Contact