Joost Rienks

Joost Rienks heeft Scheikundige Technologie gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna heeft hij onder meer negen jaar gewerkt bij Philips Lighting. Daar heeft hij zich vanaf 2000 bezig gehouden met het efficiënter maken van productielijnen en het verduurzamen van lichtbronnen. Door deze combinatie van opleiding en werkervaring heeft hij veel kennis opgedaan m.b.t. energiezuinige verlichting, verwarmen, isoleren en het doen van investeringen in installaties, machines enz. Sinds 2009 is hij werkzaam als zelfstandig professional op het gebied van energiebesparing en verlichting. Hij houdt zich onder meer bezig met de energietransitie van bedrijventerreinen, de energetische verduurzaming van organisaties en gebouwen en verbetering van binnenklimaat. Hij doet dit onder meer door middel van gebiedsanalyses, energiebesparingsonderzoeken, -audits, cursussen en lichtplannen. Joost is erkend EPA-U adviseur.

Contact