Innovatieopdracht studenten Avans binnen Groene Groei

Geen categorie

Wie zijn wij?


Wij zijn Juriaan Otten & Tim Buis.


Juriaan Otten is 22 jaar en geboren en getogen in Soest. Nadat hij in Maastricht op de hotelschool had gezeten vond hij het tijd voor iets nieuws. Hierom startte hij in 2020 aan de opleiding Business Innovation in Den Bosch. Naast zijn opleiding werkt Juriaan veel in de tuinbouw en uitvaartzorg.


Tim Buis is ook 23 jaar en is geboren en getogen in Apeldoorn. Ook Tim heeft een horeca achtergrond. Hij studeerde Manager Ondernemer Horeca in Arnhem waarna hij een tussenjaar in de sales heeft gewerkt. Na zijn tussenjaar vond hij het weer tijd om te starten met een opleiding en zo kwam hij in 2020 in aanraking met de opleiding Business Innovation.


De opleiding


Voor velen klinkt de opleiding Business Innovation (Avans hogeschool ’s-Hertogenbosch) als iets abstracts. Veel vragen die gesteld worden zijn: “maar wat leer je dan?” & “wat kun je er later mee doen?”.


Bij Business Innovation leren we, inderdaad, innoveren. Het is de plek waar ondernemerschap en creativiteit bij elkaar worden gebracht. In een snel veranderende wereld moet je je als mens en bedrijf blijven verbeteren. Studenten aan de opleiding Business Innovation worden opgeleid om met bedrijven mee te denken hoe zij kunnen veranderen.


De opleiding Business Innovation leert ons systematisch innoveren. Dit ‘systeem’ heeft meerdere fasen.  1. Het begint met de problem finding fase, in deze fase ga je op zoek naar het daadwerkelijke probleem. Is het probleem dat de opdrachtgever je voorhoudt wel het echte probleem?

  2. Wanneer het probleem gedefinieerd is ga je door met de ideation fase, tijdens deze fase ga je aan de slag met het bedenken van oplossingen voor het probleem. Deze ideeën filter je.

  3. Vervolgens werk je een aantal ideeën uit tot prototype in de concepting fase.

  4. In de implementation fase ga je kijken hoe je de oplossing kunt implementeren en ben je bezig met het creëren van draagvlak voor de implementatie.


De opdracht


Voor Groene Groei voeren wij momenteel een opdracht uit die te maken heeft met het uitbreiden van het klantenbestand. We gaan kijken hoe we bestaande klanten on board kunnen houden door de klantbeleving van Groene Groei te optimaliseren en door een meerwaarde te creëren voor de klant. Daarnaast willen we kijken hoe Groene Groei bestaande klanten zo goed mogelijk kan onboarden.


In totaal duurt de uitvoering van deze opdracht 18 weken en de afgelopen weken hebben wij ons vooral beziggehouden met het vooronderzoek en de problem finding fase.


Waarom deze opdracht?


Deze opdracht trekt ons aan omdat wij het een uitdagende opdracht vinden. De opdracht is zeer relevant, zeker omdat Groene Groei consumenten écht kan helpen bij elke stap op hun duurzame reis. Een reis die belangrijk is voor de toekomst van onze leefomgeving. Wij hebben het gevoel dat we impact kunnen creëren en iets teweeg kan brengen binnen het bedrijf Groene Groei. Ons belangrijkste doel is dat Groene Groei geholpen gaat zijn met de uitwerking van onze opdracht. We willen Groene Groei inspireren en wie weet het concept dat we bedenken daadwerkelijk implementeren!