Nieuw tijdperk

Er is groei en transitie nodig naar een meer duurzame economie, rekening houdend met de behoeften van volgende generaties.

Voor een succesvolle groei naar duurzaam-heid draait het om het zoeken naar slimme oplossingen waarbij economie en een beter milieu samengaan. 

De overheid zet in op groene groei en heeft als doelstelling 14% duurzame energie in 2020 en energieneutraliteit in 2050.

Groene Groei wil hierin bijdragen.

Introductie

Groene Groei draagt bij aan een duurzaam Nederland. Zij helpt lokale energie cooperaties (LEC's), bedrijven en gemeenten in de realisatie van stevige duurzame ambities. Met een juiste balans tussen maatschappelijk belang, milieu en economie, voor duurzaam resultaat.

Groene Groei helpt gemeenten en LEC's bij de ontwikkeling en realisatie van grootschalige projecten duurzame energie en duurzaam (ver)bouwen. Vaak is Groene Groei betrokken bij de initiatieffase. Maar nooit zonder actief een bijdrage te leveren aan het concrete resultaat. Ofwel, Groene Groei werkt aan projecten die lukken, linksom of rechtsom.

Wij helpen ondernemers bij duurzaam ondernemerschap middels www.duurzaamherkend.nl. Ook begeleiden wij bedrijven bij energiebesparing en duurzame opwek.

Voorbeelden van projecten vind u op de pagina 'activiteiten'. Maak kennis met ons en ervaar de energie!